Bosättningar, husrivningar och landkonfiskering

Demolerat hus i Jerusalem. foto: Active stills (www.activestills.org)Demolerat hus i Jerusalem. foto: Active stills (www.activestills.org)Enligt internationell rätt är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sitt lands invånare in på ockuperad mark, vilket är något som Israel gjort kontinuerligt sedan ockupationen inleddes 1967. Under fredsprocessen i början av 1990-talet fastslogs det att byggandet av israeliska bosättningar skulle upphöra, men byggandet fortsätter liksom konfiskering av palestinsk mark. Idag bor mer än 400000 illegala israeliska bosättare på Västbanken varav ca 200000 i östra Jerusalem.

Myndigheter och organisationer

Ateret
Bosättarrörelse i Jerusalem

BT'Selem
Israeliskt informationscenter för mänskliga rättigheter i ockuperade Palestina. Kanske mest känt för kampanjen som förser palestinier med videokameror för att dokumentera vad som händer i deras närhet.

Foundation for Middle East Peace
Organisation som främjar en rättvis lösning på Palestina-Israelkonflikten genom en rad aktiviteter. Har en webbplats med information om bosättningar och statistik över antal bosättningar och bosättare i Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.

ICAHD – Israeli Committee against House Demolitions
En aktionsgrupp som grundades för att bekämpa husdemoleringar av palestinska hem på ockuperade områden.

Ministry of planning
Minister of state for settlements and wall affairs
Minister: Email: amajdalani@yahoo.com
Tel: 02-240 1537-8
Fax: 02-2401539
Asst.Dep: E:mail aamer112002@yahoo.com
Dir Email: tkishek@yahoo.com

Peace Now
Israelisk fredsorganisation som har webbplatsen Settlement Watch Info med information om de israeliska bosättningarna.

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)
Arbetar bland annat med frågor om stulen och konfiskerad mark, forskning och information.

Settler watch
Svensk organisation som sprider information om israeliska bosättningar och internationell humanitär rätt samt verkar för ett omedelbart stopp för all utvidgning av israeliska bosättningar på ockuperat palestinskt territorium.

The Arab Center for Alternative Planning
Försvarar den palestinska minoritetens intressen i Israel i frågor om planhushållning, bostad, tillväxt, utbilding och utveckling.

Litteratur

Fayez, J. The Colonization of Palestine. AMEU 1992. Komplett alfabetisk lista på 394 palestinska samhällen som förstördes efter 1948. Finns i nätbutiken

Khalidi, Walid. (red) All that remains – The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. The Institute for Palestine Studies, White Plains, Maryland, 1992. PGS bokhandel. Detaljerad dokumentation över de 418 palestinska byarna som förstördes i kriget 1948. Finns i nätbutiken

S. H. Abu-Sitta. The Palestinian Nakba 1948 – The Register of Depopulated Localities in Palestine. The Palestinian Return Centre. London 2000. Finns i nätbutiken

The Palestine Environmental NGSs network (Pengon). The wall in Palestine, facts, testimonies, analysis and call to action. Juni 2003. PGS arkiv.

Rapporter

B'Tselem. Forbidden Roads – Israel ́s Discriminatory Road Regime in the West Bank. Augusti 2004. PGS arkiv.

B'Tselem. Free Rein – Vigilante Settlers and Israel ́s Non-Enforcement of the Law. Mars 2001. PGS arkiv.

B'Tselem. Tacit Consent – Israeli Enforcement on Settlers in the Occupied Territories. Mars 2001. PGS arkiv.

B'Tselem. Through No fault of their Own – Punitive House Demolitions during the al–Aqsa Intifada. November 2004. PGS arkiv.

Jönsson, Kutte. Israels bosättningspolitik. Palestinagrupperna i Sverige. 1998. PGS arkiv.

Mallison, Sally & Thomas. Settlements and the Law. George Washington University, USA. PGS bokhandel. En juridisk analys av de israeliska bosättningarna i det palestinska ockuperade området. PGS arkiv.

Settlements & Land confiscation. Land and Water Est 1991. PGS arkiv.

Tidskrift

Palestina Nu. Nr. 4/1998. Tema: Bosättningar och internationell lag. Palestinagrupperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Filmer/dokumentärer/reportage

Seeds of War in Jerusalem – Dokumentär om det israeliska bosättarprojektet ”Har Homa” på berget Abu Ghneim. Alternativ Information Center. (VHS). PGS arkiv.

The Iron Wall – En film av Mohammed Alatar om bosättningarna och separationsmuren. 2006. Finns i nätbutiken

d6_nid: 
1 398