Demokrati och utvecklingsfrågor

Kan demokratin utvecklas i ett samhälle under ockupation? Eller hör frågan om demokrati ihop med statsbildning och oberoende? Frågan är relevant för de palestinska områdena som fortfarande efter 40 år befinner sig under israelisk ockupation. Ett demokratiskt val hölls i januari 2006 på Västbanken och Gaza vilket genast följdes av sanktioner från omvärlden. Hur påverkar detta den demokratiska utvecklingen i det palestinska samhället? Varför fick inte palestinierna i östra Jerusalem och i diasporan rösta? Det är många frågor som kommer upp vid diskussioner om demokrati och en god hjälp kan man få via de palestinska NGO: s och akademiska forskningscenter som arbetar med frågor kring demokrati och utveckling.

Organisationer

Al-Mashriq Al-A’amal center for Cultural & Development Studies
Arbetar med ekonomiska, kulturella och genusinriktade utvecklingsfrågor.

Bisan Center for Research & Development
Samhälls- och institutionell forskning/utveckling.

Development Studies Program- Birzeit universitetet
Bedriver forskning inom utvecklingsfrågor. Skriver rapporter och informationsmaterial.

International institute for democracy and electoral assistance (IDEA)
Arbetar för att stärka demokratiska processer och institutioner.

Ma’an Development Center
Arbetar med jordbruks- och samhällsutveckling.

Palestinian Economic Council for development and reconstruction (PECDAR)
Bildades av “The Palestine Liberation Organization” (PLO) 1993 för att främja ekonomisk utveckling i Palestina.

PANORAMA – Palestine Center for the Dissemination of Democracy & Community Development
Tankesmedja som arbetar med demokrati, utveckling och fredsfrågor. Publicerar vetenskapliga rapporter och studier.

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (Miftah)
Arbetar med demokrati och kommunikation och med att stärka den palestinska nationsbildningsprocessen.

United Nations Development Program/Program of Assistance to the Palestinian People (UNDP-PAPP)
UNDP är FN: s globala utvecklingsprogram. Arbetar med utvecklingsbistånd.

Rapporter

Lindholm Schultz Helena, Schultz Michael och Jansson Thord, Demokratins möjligheter i Mellanöstern. Utrikesdepartementet, 1999. PGS arkiv.

Tidskrifter

Journal of democracy
Fokus på analyser av demokratiska regimer och demokratirörelser i världen. Tamiya Kvartalsskrift om utvecklingsfrågor i Palestina. PGS arkiv: 1993-2004.

Uppsatser

Hoseini, Narsin. Co-opting Resistance – A field study on Development Intervention in Palestine. Magisteruppsats i ekonomisk historia vid Stockholms Universitet. 2006. PGS hemsida.

Lindeborg, Barbro. Bistånd för demokrati? Kan svenskt stöd till Västbanken/Gaza via Sida & enskilda organisationer främja demokratiseringen? 1999. U-landskunskap C, Uppsala Universitet. PGS arkiv.
d6_nid: 
1 399