Fackliga frågor i Palestina

Det finns en relativt väl fungerande fackföreningsrörelse i Palestina som har samarbetat med svenska fackföreningar i många år. På grund av ockupationen har de under kortare eller längre perioder inte kunnat bedriva traditionellt fackföreningsarbete och under första Intifadan fick facket inte samlas för möten. Ofta har fackets arbete handlat om att enbart försöka stödja och hjälpa den höga andelen arbetslösa som idag inte har rätt att söka arbete i Israel eller inte kan ta sig till sina arbeten på grund av alla vägspärrar, stängningen av Gaza och muren som sträcker sig långt in på Västbanken.

Institutioner och organisationer

ILO – International Labour Organization FN organ arbetar med internationella arbetsrättsliga frågor.

Landsorganisationen i Sverige (LO)
Landsorganisationerna i Sverige (LO) är ett samarbete mellan femton svenska fackförbund. Stödjer fackliga projekt i Gaza.

Ministry of labor

The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (Passia)
Passia är ett arabiskt institut i Jerusalem som arbetar med att lyfta fram Palestinafrågan i en nationell, arabisk och internationell kontext genom akademisk forskning, dialog och publikationer. Har länkar till alla palestinska fackföreningar.

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
TCO är en centralorganisation för 17 olika fackförbund. TCO bedriver fackligt utvecklingssamarbete tillsammans med den palestinska centralorganisationen PGFTU.

Litteratur

Johanson, Helena, Sinimaa, Seppo. Arabvärlden – om arbetsliv, politik och religion. Utgiven tillsammans av LO och TCO. 2002. PGS arkiv.

Rapporter

Soubaih Majid. The Structure of the Palestinian Labour Force. The Democracy & Workers Rights Center in Palestine. 1997. PGS arkiv.
d6_nid: 
1 400