Flyktingfrågan

När staten Israel utropades 1948 tvingades över 700000, ca 75 % av palestinierna på flykt och när Israel ockuperade Västbanken och Gaza 1967 blev många flyktingar en andra gång. I dag lever majoriteten palestinier utanför Palestina i flyktingläger i Mellanöstern och i övriga världen. FNs beslut från december 1948 (resolution 194) om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation är en av palestiniernas viktigaste frågor i fredsprocessen med Israel.
Förutom de som flydde till omkringliggande stater så finns det även internflyktingar som blev kvar efter kriget 1948. Än idag erkänner Israel inte internflyktingarnas status, idag beräknas de vara ca 300000.
Befolkningsfördelningen av palestinier var enligt siffror från 2005 på Västbanken & i Gaza 3700000, i Israel 1400000 och i övriga världen 4900000.

Organisationer

BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
Arbetar med den palestinska flyktingfrågan med utgångspunkt i rättsliga principer och lagar. Bedriver forskning, lobbyarbete och deltar i samhällsdebatten.

Palestinian Refugee Research Net
Sprider information, bedriver akademisk forskning och policyarbete om den palestinska flyktingfrågan.

The International Journal of Refugee Law
Stödjer forskning och utveckling av flyktingrätt. Tillhandahåller en mängd material om flyktingfrågan.

The Palestinian Commission for Refugees Rights Protection (PCRP)
Arbetar med juridisk hjälp åt palestinska flyktingar, studier, konferenser och utvecklingsprojekt i flyktingläger.

The Palestinian Return Center
Specialiserade inom forskning, analys och övervakning av sakförhållandena beträffande palestiniena i diasporan och deras rätt att återvända.

United Nations Office for Humanitarian Affairs - OCHA
Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Arbetar med utbildning, hälsovård, understöd och välfärd samt socialt omhändetagande av de palestinska flyktingarna runt om i Mellanöstern.

Litteratur

Bendt, Ingela, Downing, Jimmy. Vi ska tillbaka till vår jord! Palestinska lägerkvinnor i Libanon/ We shall return: Women of Palestine. Prisma, Stockholm 1980. Översättning 1982. Henderson, Edward. Maps and Mythology. AET. PGS bokhandel.

Vad israeliska dokument avslöjar om det palestinska folket och om palestinsk mark. Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians. The Concept of ”Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Institute for Palestine Studies. Washington DC 1992. PGS arkiv.

McGowan, Daniel. (ed) Remembering Deir Yassin: The Future of Israel and Palestine. Voices & Visions, NY 1998. PGS arkiv.

Pappes, Ilian. The ethnic cleansing of Palestine. One World publications, London 2006. Pappes, Ilian. A history of modern Palestine. One land, two peoples. Cambridge University Press 2006.

S. H. Abu-Sitta. The Palestinian Nakba 1948 – The Register of Depopulated Localities in Palestine. The Palestinian Return Centre. London 2000.

Rapporter

Abu, Sitta, Salman. Palestinian Right to Return. The Palestinian Return Center 1999. PGS bokhandel och arkiv.

Abu, Sitta, Salman. The Palestinian Nakba. The Palestinian Return Center 2000. PGS bokhandel och arkiv.

Hammarberg, Thomas, De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek – äntligen dags? Utrikesdepartementet, 2000. PGS arkiv.

Tidskrifter

Al majdal En kvartalstidning som ges ut av BADIL (Resurscenter för Palestinskt medborgarskap och flyktingrätt). Arbetar för en rättvis lösning på den palestinska medborgar– och flyktingfrågan. 1999-2006, PGS arkiv.

Palestina Nu 3-4/2000. Tema: Rätten till ett land. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Uppsatser

Assar, Selma. The Palestinian refugees – Analysis and comparison of two recipient countries’ behaviour. C-uppsats i statsvetenskap.Växjö Universitet.1995. PGS arkiv.

Henley, Clara. The palestinian refugees and the right of return in international law. 20- poängsuppsats i folkrätt. Stockholms universitet. 2002. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Arus el Jaleel – En dokumentär av Basel Tannous. Arabiska med engelsk översättning. 2006. Om 78-åriga Fatma Hawari vars by blev bombad 1948 som av sionistiska trupper under al Nakba (katastrofen).

Jenin Jenin – En dokumentärfilm av Mohammed Bakri. Språk: arabiska med engelsk översättning. 54 minuter. 2002. Överlevare från Jenin vittnar om det israeliska Jeninoffensiven.

The dream – En dokumentär av Mohammad Malas. Språk: arabiska med engelsk översättning. 47 min. 1982. Dokumentär om människorna i flyktinglägren Sabra och Shatila i Libanon. Inspelningen skedde kort före massakern.

Yoom Ilak, Yoom aleik – En dokumentär om palestinska flyktingar från Jerusalem efter stadens delning 1948. BADIL, 1998. (VHS). PGS arkiv.
d6_nid: 
1 401