Hälsa

Det palestinska hälsosystemet är uppbyggt utifrån ett flertal aktörer. Ministry of Health övertog efter Osloavtalet det övergripande ansvaret för hälsovården i de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza. Men fortfarande drivs en stor del av sjukvården av NGO: s, Non Governmental Organisations eller i privat regi. UNRWA, United Nations’ Relif and Work Agency ansvarar för primärhälsovården i de palestinska flyktinglägren på ockuperat område och i resten av Mellanöstern där det finns palestinska flyktingar. Hur ser hälsosituationen ut bland den palestinska befolkningen idag efter 40 år av israelisk ockupation? Hur ser den ut i de palestinska flyktinglägren runt om i Mellanöstern?

Organisationer

Gaza Community Mental Health Program (GCMHP)
Arbetar med psyologisk hälsovård och mänskliga rättigheter genom sedvanlig terapibehandling men också genom att fungera som en aktiv och oberoende röst i samhällsdebatten kring dessa frågor.

Health, Development, Information & Policy Institute (HDIP)
Hdip är en ideell organisation som arbetar med hälsofrågor på Västbanken och i Gaza. Hdip är aktiva i samhällsdebatten med fokus på hälsofrågor.

Institute of Community and Public Health Birzeit University
En oberoende institution med omfattande kunskaper om hälsa och utveckling. Bedriver forskning.

Palestinian Counseling Center (PCC)
Arbetar med att öka kunskapen om mental hälsa.

Palestinian Medical Relief Society PMRS
PMRS arbetar med primär- och preventivvård över hela Västbanken och Gaza. De har också ett omfattande barn och kvinnohälso- och vaccinationsprogram. På deras hemsida finns nyhetsbrev, statistisk information och pressmeddelanden.

Physicians for Human Rights
En israelisk organisation som arbetar med hälsa och mänskliga rättigher. Varje vecka åker de med mobila kliniker till landsbygden på Västbanken och Gaza för att tillsammans med lokala organisationer ge sjukvård och visa solidaritet med den lokala befolkningen.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
Röda korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete.

The Palestine Red Crescent Society (PRCS)
En palestinsk organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)
Ansvariga för utbildning, hälsovård, understöd och välfärd samt socialvård för de palestinska flyktingarna som bor i flyktingläger runt om i Mellanöstern.

World Health Organization WHO
Världshälsoorganisationen är FN:s speciella organ för hälsa.

Rapporter

Community-based rehabilitation (CBR). Nytt om U-landshälsovård. Nr 2 1995. PGS arkiv.

El Sarraj Eyad and Salmi Sohail för Gaza Community Mental Health Programme. Torture and Mental Health- The Experience of Palestinians in Israeli Prisons. 1993. PGS arkiv.

Gaza National Committee for Rehabilitation and Diakonia. Disability and Rehabilitation Needs in the Gaza Strip: A survey Report on Bureji an Al-Shati Refugee Camps. 1993. PGS arkiv.

HDIP Health Care Under Siege II, December 2000.

HDIP. Health and Segregation: The Impact of the Israeli Separation Wall on Access to Health Care Services 2004.

HDIP. Health and Segregation II: The impact of the Israeli Wall on Access to Health Care Services. 2005.

HDIP.Perinatal and Infant Mortality in Palestine 2006.

Health Research in Palestine. An Annotated Bibliography 5th Edition, 2002.

P.R.C.S. Health and Social Conditions of the Palestinian People in Occupied Palestine 1987- 1988. SANABEL September 1988.

Tidskrifter

The Union of Palestinian Medical Relief Committees (UPMRC) Nyhetsblad. November 1993- January 1998. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Health for All? – Dokumentär om ”The Galilee Society for Health Research and Service” 1991. (VHS). PGS arkiv.

The Price of Dignity – En dokumentär av UPMRC om den palestinska intifadan. (VHS) Sept 2000. PGS arkiv.
d6_nid: 
1 411