Intifada, palestinska uppror

foto: Yvonne Fredriksson Omvärlden har bevittnat två palestinska uppror ”Intifada” under den 40 år långa israeliska ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Upproren har slagits ner brutalt av den israeliska militären och Israel fortsätter med landkonfiskering och byggandet av muren långt in på palestinskt område. Idag har det onormala blivit normalt i alla aspekter av den palestinska befolkningens liv. Vad vittnar dessa uppror om? Vilken roll spelar våldet och hoppet om att våldet skall leda till frihet? Finns det andra alternativ än det våldsamma motståndet? Vad krävs för att alternativa metoder skall vinna terräng och kunna utvecklas i kampen mot ockupationen?

Organisationer

The Palestinian Human Rights Monitor
Människorättsorganisation i Palestina som dokumenterar våld som begås mot Palestinier på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. Har en webbplats ”Al Aqsa Intifada” med information och statistik som rör det palestinska upproret.

Litteratur

Abdel-Qader, Yassine. Intifada! Det palestinska upproret sett inifrån. Tjugohundra 1991. PGS arkiv.

Nassar, M & Ibrahim. The Palestinian Intifada. Eget 2002. PGS bokhandel. Författarna diskuterar palestinska rättigheter utifrån Oslo-processen, al-Aqsa intifadan och den internationella dimensionen.

Nasser, M & Ibrahim. The Stupidity of Power. ”VS. the Palestinian Resistance”. PGS arkiv. Nilsson,Tommy, Wirtén, Per, Intifada. Federativ, 1990. PGS arkiv.

Pearman, Wendy. Occupied Voices. Nation Books 2003. PGS bokhandel. Berättelser om vardagslivet under andra Intifadan.

Said, Edward. The Politics of Dispossession. Vintage Books 1994. PGS bokhandel. Essäsamling om den palestinska kampen för ett självbestämmande åren 1969-94.

Rapporter

Ashrawi, Hanan. The Coming of Age: An Anatomy of the Palestinian Intifada. 1988. Henley, David, Sjölander, Ragnar Sörman, Anne för Palestinagrupperna i Sverige

Det palestinska upproret – Desperat revolt eller Folklig rörelse för fred? 1989.

d6_nid: 
1 412