Jordbruks-, vatten- och miljöfrågor

Saad Mukerker visar upp sin torkande aubergineodling i byn Al Ojja norr om Jeriko. Foto: Seppo SinimaaSaad Mukerker visar upp sin torkande aubergineodling i byn Al Ojja norr om Jeriko. Foto: Seppo SinimaaCirka 30 % av den palestinska befolkningen bor på landsbygden och 12 % försörjer sig inom jordbrukssektorn. Israel har genom sin ockupation och alla bosättningar, motorvägar och muren kontroll över i stort sett all mark och allt vatten på Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. De palestinska miljöorganisationerna har mycket svårt att arbeta, eftersom de behöver tillstånd från israeliska myndigheter för att genomföra projekt, vilket Israel aldrig beviljar om det är utanför de tätbebyggda städerna. Det gäller till exempel borrandet av nya brunnar, anläggandet av sopstationer etc. Det råder stor brist på vatten i området och palestinierna lider mycket av att Israel lagt beslag på de bästa vattenkällorna, så palestinierna tvingas att köpa vatten av Israel.

Myndigheter och organisationer

Applied Research Institute Jerusalem ARIJ
En NGO som arbetar med miljöfrågor för en hållbar utveckling på de palestinska områdena. Arbetar för att palestinierna skall få tillgång till sina egna naturresurser. ARIJ samlar aktuell forskning och sammanställer rapporter och tillhandahåller färsk statistik.

Economic & Social Development Center of Palestine
Arbetar med socioekonomiska och utvecklingsfrågor och för ökade kunskaper kring ekologiskt jordbruk bland palestinska bönder.

Environmental Quality Authority
Fristående myndighet som arbetar med miljöfrågor på de palestinska områdena.

Hebron University Research Center
Arbetar med forskning och studier kring religion, jordbruk och hälsa.

International Water Association
Sammanför vattenexperter från olika länder för att utveckla hållbara lösningar på vattenproblemen.

JUHOUD for Communicty and Rural Development
Arbetar med jordbruks- och miljöfrågor.

Ministry of Agriculture (nås på moa@planet.edu)

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)
Parc är en NGO som arbetar med frågor kring jordbruk och miljö. Bedriver en del egen forskning och har mycket fakta på sin hemsida.

Palestinian Hydrology Group for Water & Environment Resources Development
En NGO som arbetar med vattenfrågan. Tillhandahåller aktuell forskning kring vattensituationen.

Palestine Wildlife Society (PWLS)
Palestinas geografiska läge som en skärningspunkt mellan Europa, Asien och Afrika har gett landet en unik geografi och ett rikt ekosystem där man kan hitta djur och växter från alla de tre kontinenterna. PWLS arbetar med att att konservera och öka mångfalden av växter och djurarter i Palestina. De bedriver forskning, utbildning, ringmärkning av fåglar, har fågelstationer runt om på Västbanken och i Gaza. De försöker även arbeta med att införa ekoturism till Palestina.

The Center for Environmental and Occupational Health Sciences (CEOHS)
Ett oberoende forskningsinstitut som arbetar med miljöfrågor på olika nivåer i samhället. Har bland annat informationskampanjer om giftiga kemikalier och ekologisk odling.

The Global directory for environmental technology
Arbetar med studier och artiklar från hela världen.

The Palestinian Environmental Non-Governmental Organizations Network (PENGON)
PENGON är en paraplyorganisation som innefattar de palestinska NGOs som arbetar med miljörelaterade frågor.

Water Studies Institute (WSI) Birzeit University
Syftet med organisationen är att hitta lokala lösningar för vattenproblemen på de palestinska områdena.

Litteratur

Palestinian Agriculture Relief Committees, PARC. Annual Report. 2005. PGS arkiv.

Palestinian Hydrology Group. Water for life/Israeli assault on Palestinian water. Sanitation and Hygiene during the intifada. May 2004. PGS arkiv.

Van Edig, Annette, for Ramallah Center For Human Rights Studies. Aspects of Palestinian Water Rights. 1999. PGS arkiv.

Skrifter

Agebjörn, Anika, medförfattare och red Robertz, Ann-Sofie på uppdrag av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet. Kronstrand & Nilsson 2007. Världens Vatten – Vårt Vatten. PGS arkiv.

Utrikespolitiska Institutet Vatten i mellanöstern – en källa till konflikt eller samarbete? Världspolitikens Dagsfrågor nr. 4 2000. PGS arkiv.

Uppsatser

Holberg, Hans. Vatten – Ett Brännbart ämne. Kampen om vattnet i Palestina. C-uppsats i historia. Högskolan i Örebro. 1996. PGS arkiv.

Ismail, Mahmoud. Prospects of Water Desalination in the Gaza Strip.

Magisteruppsats, Kungliga tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. 2004. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Birds of Palestine. En film av Wildlife Society, (VHS), 2003. PGS arkiv.

d6_nid: 
1 414