Kvinnor

Hur är kvinnans roll i ett samhälle som till stor del fortfarande styrs av ett patriarkalt system med huvudsaklig förankring i en stark kristen och muslimsk tradition och trosuppfattning? Har kvinnorna i Palestina fått en ändrad roll under ockupationen? Har de fått en ändrad roll på grund av flyktingskapet och förskingringen? Hur ser kvinnorörelsen ut i det palestinska samhället idag?

Organisationer

foto: Yvonne Fredriksson Amnesty International – Womens' rights
Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Främjar kvinnors lika rätt i samhället.

BAT SHALOM
En israelisk feministisk gräsrotsorganisation av judiska och palestinska kvinnor som arbetar för en rättvis fred. Arbetar mot diskriminering av palestinska kvinnor i Israel.

Coalition of Women for Peace
En koalition av nio kvinnliga fredsorganisationer bestående av israeliska, judiska och palestinska kvinnor.

Filastiniyat
Stödjer palestinska kvinnors deltagande i samhället.

Human Rights Watch - Womens' rights
Främjar kvinnors lika rätt i världen. Bekämpar avhumaniseringen och marginaliseringen av kvinnor i världen.

Institute of women’s studies at Birzeit University
Ett institut som forskar om kvinnofrågor och undervisar i genusvetenskap.

Jerusalem Center for Women
JCW ordnar seminarier och workshops med syfte att öka kunskapen kring genusfrågor.

Palestinian Working Women Society for Development (PWWSD)
Arbetar utifrån de mänskliga rättigheternas universella tanke om lika villkor för både kvinnor som män.

TAM – Woman, Media & Development
Organisation som arbetar bland annat med att förändra samhällets syn på den palestinska kvinnan.

United Nations Development Fund for Women (Unifem)
FN-organ som arbetar för jämställdhet mellan könen samt med att sammanföra kvinnor från olika delar av världen som arbetar med samma frågor.

Womens' Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC)
Vill bidra till bildandet av ett demokratiskt palestinskt samhälle baserat på principen om jämlikhet mellan könen och social rättvisa. Skriver rapporter och publikationer.

Women in Black
Ett världsomspännande kvinnonätverk som har tagit ställning för en rättvis fred och som aktivt motsätter sig orättvisor, krig, militarism och andra våldsyttringar.

Rapporter

Kvinna till kvinna. Att leva är meningen med livet – Kvinnor på Västbanken berättar. 2004. PGS arkiv

Uppsatser

Eldén, Åsa. Bära heder och ära. Könskonstituering hos tre palestinska muslimska kvinnor. Uppsats i religionssociologi. Uppsala Universitet, Teologiska institutionen. 1994. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

This is not Living – Dokumentär av Alia Arasoghua om kvinnor i Jerusalem, 2001. (VHS). PGS arkiv.

Women beyond borders – En dokumentär av Jean Chamoun. Språk: arabiska, engelsk översättning.58 minuter. 2003. Filmen gör en djupdykning i temat förlust, generationsdelning och kvinnor i krig.

Women in Struggle – En dokumentärfilm av Buthina Canaan Khoury. Arabiska, engelsk översättning. 56 minuter. 2004. Fyra palestinska kvinnor vittnar om sin tid som fångar i israliskt fängelse och om hur detta har påverkat deras liv idag.
d6_nid: 
1 415