Muren

foto: Yvonne Fredrikssonfoto: Yvonne FredrikssonInternationella domstolen i Haag har slagit fast att muren som Israel bygger på Västbanken bryter mot internationell lag. Domstolen kräver att muren ska rivas och att Israel skall återlämna konfiskerad mark och kompensera för förstörd egendom. Den säger också att de stater som undertecknat fjärde Genève-konventionen har ett ansvar för att Israel agerar enligt internationell humanitär rätt. FN:s generalförsamling har antagit en resolution som stödjer domen.

Myndigheter och organisationer

International court of justice
ICJ är FN:s främsta juridiska organ.
Minister of state for settlements and wall affairs
Tel: 02-240 15 37-8
Fax: 02-240 15 39

Stop the Wall
Palestinsk gräsrotsorganisation som bedriver en kampanj mot apartheidmuren.

Litteratur

Albons, Birgitta och Boström, Donald. Muren, Leopard, Stockholm 2005. En text- och fotoreportage om konsekvenserna av Israels murbygge.

Alternative Information Center. Walls and bridges. Jerusalem 2005. PGS arkiv. Berge, Ursula och Johansson, Fredrik. Vi skulle få leva här. Agora, Lettland 2005. En bok om separationsmuren på Västbanken. PGS arkiv och bokhandel.

Tidskrifter

Palestina Nu. Nr. 3 2004. Tema: Muren som krossar framtiden. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Palestina Nu. Nr. 3 2005. Tema: andra sidan MUREN. Palestinagruppperna i Sverige. Kan beställas från PGS mot porto: info@palestinagrupperna.se

Rapporter

Alternative Information Center. A Wall in the Green Line? 2004. PGS arkiv. B'Tselem. Not all it seems – preventing Palestinians access to their lands West of the separation.

Barrier in the Tulkarm – Qalqiliya Area. Juni 2004. PGS arkiv.

The Palestine Environmental NGSs network (Pengon). The wall in Palestine, facts, testimonies, analysis and call to action. Juni 2003. PGS arkiv.

Filmer/dokumentärer/reportage

Building Security – Dokumentär av Mona Lisa Sundbom och Olof Sjölund om muren. 2003- 2004. Finns på PGS arkiv och bokhandel.

Bilin Habibti – En dokumentär om av Sahi Carmeli Pollak, 85 min. 2006. Språk: arabiska och hebreiska. En film om byn Bilin som är på väg på att förlora över halva sitt territorium till bosättningen Modi’in Elite på grund av murbyggandet.

The Concrete Curtain – En film av Benny Brunner. Arabiska med engelsk översättning. 2005. 90 minuter. Dokumentären handlar om följderna av Israels expropriering av land för byggandet av muren på Västbanken som omringar och delar upp integrerade delar av Palestina och Östra Jerusalem.

The Iron Wall – En film av Mohammed Alatar om bosättningarna och separationsmuren. 2006. PGS arkiv och bokhandel.

The Last Supper-Abu Dis – En dokumentär av Issa Freij. 2005. Språk: arabiska med engelsk översättning. Kortfilm om den obevekliga omvandlingen av landskap och samhällen som muren orsakar och som isolerar Jerusalem från resten av Västbanken.
d6_nid: 
1 418