Övrigt

Akademinska forskningscenter/institut

Arab thought forum (ATF)
Arab thoughts forum arbetar med forskning och föreläsningar om det palestinska samhället, utvecklingsfrågor och politik. Driver ett bibliotek och publicerar Nyhetsbladet: Shu’un Tanmawiyeh, studies books.

Bisan Center for research & development
Arbetar med samhälls- och institutionell forskning och utveckling.

Center for strategic & international studies (CSIS)
Erbjuder strategisk analys och praktiskt policyarbete för beslutsfattare.

International Crisis group
Arbetar genom analys och avancerat påverkansarbete för att förhindra och lösa till synes oförsonliga konflikter.

Foundation for Middle East Peace
Främjar en rättvis lösning på Israel-Palestina konflikten genom olika aktiviteter.

Israel/Palestine center for Research & Information (IPCRI)
Israelisk-palestinsk tankesmedja med inriktning på att finna vägar för fred och samarbete.

Middle East Institute
Har sedan 1946 fungerat som en viktig informationskanal mellan länderna i Mellanöstern och nordamerikanska beslutsfattare, organisationer och allmänheten.

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA)
Arabiskt institut som belyser palestinafrågan i ett nationellt, arabiskt och internationellt sammanhang genom akademisk forskning, dialog och publikationer.

Palestinian Center for Policy & Survey Research (PSR)
Ett palestinskt forskningscenter som producerar opinionsundersökningar och forskningsmaterial.

Palestinian Council on Foreign Relations
En palestinsk institution som söker skapa ökad förståelse för politiska, ekonomiska och strategiska regionala och globala frågor.

Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)
Samarbetar kring viktiga internationella freds- och säkerhetsfrågor med syfte att bidra till fredliga lösningar på internationella konflikter. Bedriver forskning om konfliktämnen.

The Institute for Palestine Studies
En oberoende institution som ägnar sig åt forskning, dokumentation och analys av palestinafrågan. Publicerar Journal for Palestine Studies.

The internatinal institute for strategic studies
The International Institute for Strategic Studies (IISS) är ett världsledande institut som arbetar med politiska och militära konflikter.

Praktikplatser/volontärarbeten

Adalah
Individuell Människohjälp (IM)
Middle East Institute
Palestinian Centre for Human Rights, Gaza (PCHR)
Palestinian Commission for Refugees Rights Protection (PCRP)
Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG)
Palestine Monitor
Palestine Wild Life Society
SIRA

FN

Beirut
Genéve
New York
UNDP/PAPP
United Nations Volunteers Program (UNVP)
UNRWA
d6_nid: 
1 427