Religion

foto: Yvonne FredrikssonVad spelar religionen för roll som identitetsfaktor och kulturbärare i det palestinska och israeliska samhället? Vad är det som är religion och vad är tradition och levnadssätt? Vilken roll spelar religionen i kampen för befrielse från ockupationen? I vems intresse är religionen ett verktyg för både Israel och Palestina? På vilket sätt gynnar religionen människors liv i området? Är det möjligt att vara ateist i Palestina eller Israel? Är det möjligt att ägna sig åt religionskritik under ockupation? Kan israeler ägna sig åt religionskritik utan motstånd i Israel?

Al-liqacenter
Arbetar för interreligiös och kulturell dialog mellan människor och religioner. Publicerar skrifen Al-liqa, artiklar rapporter, nyhetsblad och undersökningar.

Elijah Interfaith Institute
Är en internationell organisation som verkar för fred mellan olika trosinriktningar genom dialog, forskning och spridning av information.

Hebron University Research Center
Bedriver forskning och studier om forntida manuskript, religion, jordbruk och hälsa.

Neturei Karta
Neturei Karta betyder “stadens väktare” på arameiska och är namnet på en grupp av antisionistiska ortodoxa judar som vänder sig mot bildandet och existensen av staten Israel.

Rabbis for Human Rights
Arbetar för religionsdialog och för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska områdena.

Litteratur

Blachére, Régis. Koranen. Frankrike, Alhambra 1994. PGS bokhandel. En översikt över islam såväl i historia som nutid.

Chacour, Elias. We belong to this Land. Harper 1992. PGS bokhandel. Om kampen för fred och försoning mellan judar, muslimer och kristna. Chacour är präst i Galiléen.

Chevalier, Jean. Sufismen. Frankrike, Alhambra 1993. PGS bokhandel. En introduktionsbok om sufismen.

Hedin, Christer. Islam enligt Koranen. Frankrike, Alhambra 1996. PGS bokhandel. En vägledning för studier av Koranen.

Irving, Jensen, Michael. Hamas i Gazastriben. Akademisk fokus 2002. PGS arkiv. Kepel, Gilles. Gud tar hämnd. Ordfront 1993. PGS bokhandel. Skildring av en viktig historisk epok – den gränsöverskridande humanistens.

Kepel, Gilles. Kristna, judar och muslimer återerövrar världen. Ordfront, 1993. PGS arkiv.

Knox, John, Westminster, Ellis Marc H. Ending Auschwitz – the Future of Jewish and Christian Life, Press 1994. PGS arkiv.

Leirvik, Oddbjorn. Images of Jesus Christ in Islam, Swedish Institute of Missionary Research 1999. PGS arkiv.

Magali, Morsi. Profetens hustrur. Frankrike, Alhambra 1990. PGS bokhandel. Författaren lyfter fram en ofta bortglömd sida av Islam.

Merad, Ali. Samtida Islam. Frankrike, Alhambra 1992. PGS arkiv.

Svensson Pär. Samtida Islam. Kontur Lund 1992. PGS arkiv.

Zepp, Ira G. A Muslim Primer. Wakefield editions 1992. PGS bokhandel. Lättläst och informativ introduktion till ämnet.

Tidskrifter

Al-Liqa’ Journal. The Center for Religious and Heritage Studies in the Holy Land, Vol 11/12, juni/december 1994-2006. PGS arkiv.

Cornerstone. Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, Jerusalem. Uppsatser

Sigurdson, Ola. Försoning i Israel – Palestina. 5-poängsuppsats i systematisk teologi. Teologiska Högskolan i Stockholm. 1999. PGS arkiv.

Svensson, Monica. Vi är de levande stenarna! – En systematisk-teologisk studie i palestinsk teologi Examensuppsats i systematisk teologi vid Lunds Universitet. 2001. PGS arkiv.

d6_nid: 
1 423