Sanktioner

Klicka på bilden för att köpa knappen i vår webbshop De flesta organisationer som arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina är överens om att omvärldens påtryckningar mot Israel bör öka. Många förespråkar att Israels förmånliga handelsavtal med EU bör frysas, så länge Israel bryter mot paragraferna om mänskliga rättigheter.
Palestinagrupperna i Sverige förespråkar en total bojkott av israeliska varor, medan Svenska kyrkan drivit en kampanj för en bojkott av varor som produceras på ockuperad mark. Det finns många intressanta frågor att diskutera kring bojkott och sanktioner, inte minst att jämföra med den framgångsrika bojkottkampanj som mobiliserades som protest mot apartheidsystemet i Sydafrika.
2005 enade sig 170 organisationer i det palestinska civilsamhället bakom ett upprop riktat till omvärlden om BDS. BDS står för bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Bojkott är ett verktyg som ligger i konsumenternas händer, att helt enkelt undvika israeliska produkter. Desinvesteringar innebär att företag drar tillbaka investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner är politkernas verktyg att markera med handelshinder eller begränsningar i förbindelserna med Israel. PGS har antagit BDS-uppropet och har ägnat en egen sektion för detta på hemsidan.

Organisationer

Global BDS Movement
Globalt bojkottnätverk koordinerat från den nationella BDS-kommittén i Palestina.

Anholt nation brand index
Anholt Nation Brand Index gör analytiska rankingskalor av stater från hela världen. Varje kvartal görs en undersökning med 25.900 konsumenter från 35 olika länder om deras syn på olika länders kultur, politiska stabilitet, investeringsmöjligheter m.m.

BIG
Framgångsrik brittisk kampanj för bojkott av israeliska produkter och turism.

Handelskammaren Sverige - Israel
Forum för svensk-israeliska kommersiella relationer. Handelskammarens roll är att bidra till ökad och förenklad handel mellan Israel och Sverige.

Nätverket bojkotta Israel
Arbetar för att samla individer och organisationer bakom kravet på en bojkott av Israel till dess att ockupationen upphör.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
PGS arbetar med olika former av sanktioner eller bojkottaktioner som bör riktas mot Israel. Här finns information, artiklar,rapporter och länkar.

The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel
Palestinsk kampanj för en akademisk och kulturell bojkott av Israel.

Stop Caterpillar Coalition
En kampanj mot Caterpillar vars fordon och maskiner används av IDF för att försöra vägar, fruktträdgårdar, växthus, jordbruksmark och bostäder för mer än 50.000 palestinier.

Who profits?
Sida som samlar information om företag med verksamhet i ockuperade Palestina. Israeliska Coalition of Women for Peace ligger bakom sidan.

Litteratur

Norén, Karl-Gunnar. Under ISAK:s paraply. Williamssons Offsettryckeri 2006. PGS arkiv.

Rapporter

Undercutting Sanctions – Israel, the US and South Africa, Hunter Jane, Washington Middle East Associates, 1986. PGS arkiv.

Palestinagrupperna i Sverige. Det okända vapenbrödraskapet – Sveriges militärsamarbete med Israel/ The unknown weapon confraternity – Swedish Military collabaration with Israel.

November 2005. Översättning januari 2007. PGS hemsida.

Filmer/dokumentärer/reportage

Jakob von Uexkull om sanktioner – Agenda 2001. PGS arkiv.

d6_nid: 
1 424