Sionism

Sionismen uppkom i Europa under 1800-talet. Nationalismen och kolonialismen var framträdande strömningar i världen under den tiden och sionismen inspirerades av båda dessa. I Östeuropa förekom omfattande judeförföljelser och många utvandrade. En del blev sionister och utvandrade till Palestina för att kolonialisera landet och göra det judiskt.
1897 bildades Sionistiska Världsorganisationen av Theodor Herzl med just kolonisering av Palestina som främsta syfte. 1901 bildades Judiska Nationalfonden, JNF, för att köpa upp så mycket mark som möjligt i Palestina och den uppköpta marken fick sedan inte köpas eller hyras ut till icke-judar. Inom den sionistiska rörelsen finns många olika riktningar och synsätt, från vänster till höger.

Organisationer

Zionistiska federationen i Sverige
Verkar för att stödja Israel bland annat genom spridning av information med fokus på aliyah (invandring), hasbara (spridning av Israel-fakta), utbildning av ungdomsledare och studievistelser för ungdom.

Litteratur

Beit-Hallahmi, Benjamin. Original Sins. Oliver Bransch 1993. PGS bokhandel. Sionismens historia och Israel.

Khalidi, Walid (red). From Haven to Conquest. Förlag: IPS 1987. PGS bokhandel. Ovärderlig samling texter om sionismen och Palestina.

Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians. Förlag: IPS 1999. PGS bokhandel. Om begreppet ”transfer” och dess plats i den sionistiska debatten.

Prior, Michael (ed). Speaking the Truth – Zionism, Israel, and Occupation. Olive Branch Press. Northampton, 2005. PGS arkiv.

Rosenberg, Göran. Det förlorade landet. Viborg, Bonniers 1996. PGS arkiv och bokhandel. En bok om den sionistiska utopin och Israels uppkomst men också en idéhistorisk odyssé och politisk biografi.

Stevens, Richard P. Zionism. South Africa and Apartheid: The paradoxical Triangle. PLO Research Center, 1969. PGS arkiv.

Rapporter

Kahane, Meir. I am a Zionist . Institute of the Authentic Jewish Idea. 1978. PGS arkiv.

Taylor, Alan. The Zionist Mind. The Institute for Palestine studies. 1974. PGS arkiv.

Tidskrift

Sabeel Duaybis, Cedar, Naim, Ateek, (Red). Challenging Christian Zionism Theology. Politics and the israel-Palestine conflict. Faktablad. Jerusalem 2005. PGS arkiv.

d6_nid: 
1 425