Temanummer

nr. 3/2010

Vad hände med fredsrörelsen? • Motstånd mot ockupationen • En livslång kamp för freden • Sida vid sida med palestinierna • ”Vi vill inte vara kända för lidandet, utan vi vill ses som ett kämpande folk...” • Kvinnor i svart • Kvinnorna vid checkpointen • ”Vi ville globalisera Intifadan” • Meretz och Fred Nu i motvind • Det palestinska civilsamhället har enats kring BDS.

Mens Footwear Online