Uttalanden från PGS

Öppet brev till Carl Bildt och Mona Sahlin

Lev upp till era manifesterade övertygelser om Palestinakonflikten!
Ta initiativ till ett gemensamt svenskt agerande för en FN-baserad fredslösning!

Vi riktar detta öppna brev med förslag till ett svenskt agerande till utrikesminister Carl Bildt och socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin av två skäl:

– Vi tror att ett gemensamt svenskt agerande över blockgränserna till förmån för en rättvis fred i Mellanöstern skulle ha betydligt större effekt än blockbundna utspel och uttalanden,

– vi vet att just ni båda på olika sätt har manifesterat insikter och åsikter kring konflikten mellan ockupationsmakten Israel och det ockuperade palestinska folket som ger hopp om att ni skulle kunna agera konstruktivt.

Carl Bildt,

Svenskt biståndsprojekt skadat vid en israelsk bombattack i Gaza

Återigen har ett svenskt biståndsprojekt skadats vid en bombattack i Gaza. Den 28 februari 2008 förstördes Palestinian Medical Relief Society´s (PMRS) kontor och den 30 december total- förstördes Gaza Community Mental Health Programmes (GCMHP) huvudkontor. Båda organisationerna arbetar med hälsovård och GCMHP får ett bidrag från Sverige på 3 miljoner kronor årligen.

Svenska biståndsprojekt förstörs av israelska armén!

Till Sveriges biståndsminister
Gunilla Carlsson

Sverige har en lång historia när det gäller stöd till det palestinska folket; till flyktingarna runt om i arabvärlden och till de ockuperade områdena. Sverige har under åren arbetat med stöd till UNRWA, arbetsskapande åtgärder såsom renovering av Betlehem och Gamla Stan i Hebron, byggande av infrastruktur, stöd till sjukvårdsorganisationer, jordbruksorganisationer, mänskliga rättigheter, kultur och media. Allt detta är högt uppskattat av det palestinska folket.

Sverige har också en lång historia i det internationella samfundet och är kända och uppskattade för att reagera på orättvisor och för att vara en röst för de svaga i samhället runt om i världen.

Brev till utrikesministern från svenska NGOs

To:
Minister for Foreign Affairs Carl Bildt
Minister for International Development Co-operation Gunilla Carlsson

In view of upcoming political decisions and donor conferences planned for the rebuilding of Gaza, We would like to bring Your attention to the needs expressed on the ground. Sweden needs to take its third states responsibility within International Humanitarian Law (IHL) and demand accountability from conflicting parties that violated IHL.

Brev till utrikesminister Carl Bildt

Till utrikesminister Carl Bildt

Palestinagrupperna i Sverige bedriver sedan många år med stöd från Sida biståndsverksamhet på Västbanken och i Gaza. En av våra partner sedan 12 år är Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP). Förutom ekonomiskt stöd till organisationen ingår också professionellt stöd för kvalitetsutveckling. För oss innebär det att två överläkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala regelbundet besöker projektet för att delta i möten, utbildning och handledning av personal.

Använd vetot Carl Bildt!

Stockholm 2008-06-13

Palestinagrupperna i Sverige till utrikesminister Carl Bildt:
Använd vetot mot villkorslös uppgradering av relationerna med Israel!

En uppgradering av EU:s relationer med Israel i ett läge där Israel bryter mot såväl EU-avtal som folkrätt och saboterar en fredsuppgörelse på grundval av FN-beslut, vore ett hån mot alla vackra ord om europeiska rättsprinciper, säger Palestinagruppernas ordförande Per Gahrton i ett uttalande inför EU:s utrikesministermöte på måndag.

Öppet brev till Carl Bildt

Dear Mr Carl Bildt,

At a plenary meeting in June, we understand that EU heads of state will consider upgrading political and economic ties with Israel under the EU’s Euro-Med program. We, Swedes, Palestinians and Israelis are writing to you after the yearly three days Sjövik conference dealing with the Israeli/Palestinian conflict, to request that you make the strongest representations possible to emphasize that such an upgrade is deeply inappropriate at this time.

Dags för riktade sanktioner mot Israels ockupationspolitik

Självmordbombningen i Jerusalem förra veckan var inhuman och uppenbart kontraproduktiv för den palestinska frihetskampen, varför Palestinagrupperna i Sverige precis som ledningen för PLO, den enda av FN erkända lagliga företrädaren för det palestinska folket, tar avstånd från dådet.

Samtidigt är det nödvändigt att Sverige, EU och världssamfundet börjar inse att den sortens blodiga svar på Israels mångdubbelt så mycket blodigare aggressioner mot palestinierna är oundvikliga resultat av Israels olagliga ockupation av Palestina.

Sidor

Prenumerera på RSS - Uttalanden från PGS