Stockholm

Till
Utrikesminister
Laila Freivalds

Enligt massmediauppgifter skall du denna vecka resa till Israel, däremot avser du inte att besöka de ockuperade palestinska områdena eller träffa palestinska ledare. Palestinagrupperna i Sverige beklagar detta eftersom det av palestinierna kan uppfattas som ett ställningstagande till förmån för den olagliga israeliska ockupationen, mot den lagligt valda palestinska ledningen. Detta är särskilt olämpligt eftersom ditt Israel-besök kommer att äga rum bara några få dagar efter den absurda israeliska domen mot Marwan Barghuti, en av de mest uppskattade palestinska ledarna.

Vi vill påminna dig om:

att motstånd mot ockupation är förenligt med folkrätten,

att ledarna för den Palestinska Myndigheten, inklusive president Yassir Arafat, har valts i ett val 1996 som övervakades och godkändes av en EU-delegation under ledning av f d statsrådet Carl Lidbom,

att Israel brutit mot och fortfarande bryter mot otaliga FN-beslut angående Palestina, medan PLO och den Palestinska Myndigheten förklarat att de stödjer samtliga FN-beslut med relevans för Palestina, däribland beslutet att upprätta två stater, en judisk och en palestinaarabisk i det f d FN-mandatet Palestina,

att EU-parlamentet upprepade gånger krävt att associeringsavtalet Israel-EU skall suspenderas eftersom Israel bryter såväl mot avtalets människorättsklausul som mot de handelspolitiska reglerna (genom falsk varubeteckning på varor som producerats i det olagliga judiska bosättningarna på palestinska mark).

Mot denna bakgrund vill vi uppmana dig under ditt besök i Israel/Palestina att besöka också företrädare för den Palestinska Myndigheten, däribland president Yassir Arafat.

Vid dina möten med företrädare för den israeliska ockupationsregimen uppmanar vi dig att framföra den traditionella svenska ståndpunkten som alltsedan Olof Palmes dagar har inneburit ett entydigt avståndstagande från den israeliska ockupationen och stöd för en verkligt suverän palestinsk stat inom 1967 års gränser.

Vi uppmanar dig särskilt:

- att protestera mot den absurda domen mot Marwan Barghuti,

- att kräva ett omedelbart stopp på olagliga judiska bosättningar på palestinsk mark,

- att kräva att den s k säkerhetsbarriären/muren omgående rivs,

- att kräva totalt stopp för Israels s k extrajudiciella avrättningar av palestinier (dvs statsarrangerade mord),

- att protestera mot de israeliska brotten mot associeringsavtalet med EU.

Accessories

d6_nid: 
157