Pressmeddelande
VID ARAFATS BORTGÅNG KRÄVS SNABBT INTERNATIONELLT FREDSINGRIPANDE - ANNARS RISK FÖR EN KATASTROF

- Vid Arafats bortgång är det enda sättet för världen att på ett välavvägt sätt hedra minnet av den palestinske ledaren som trots alla misstag ändå väl kvalificerade sig för Nobels Fredspris är att nu genom en bred internationell insats bidra till att en demokratiskt vald efterträdare kan utses, säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna.

- Arafat valdes till president i ett val 1996 som av EU-observatörer, däribland jag själv, under ledning av Carl Lidbom, bedömdes som demokratiskt godtagbart, trots att de genomfördes under de absurda förhållanden som skapades av den olagliga israeliska ockupationen. Att nyval inte kunnat ordnas är helt och hållet ett resultat av israeliska åtgärder.

- Därför borde Sveriges regering ta fasta på de konkreta förslagen i det utspel som nyligen gjordes av sju f d svenska utrikesministrar där det bland annat föreslås att nyval till såväl lagstiftande församlingen som presidentposten hos den Palestinska Myndigheten ska genomföras snarast med närvaro inte bara av utländska valobservatörer utan också av fredstrupper.

- Historien kommer att utvisa att det var Arafat som ledde PLO och palestinierna fram till en mycket omfattande eftergift, nämligen att avstå från anspråk på de områden som Israel 1948 erövrade utöver vad som enligt FN: s delningsplan skulle gå till en judisk stat. Mot betydande motstånd i mer militanta grupper genomdrev Arafat att PLO erkände Israel som judisk stat inom 1967 års gränser och satsade på en tvåstatslösning, förutsatt ett genomförande av alla FN-beslut om Palestina, såväl resolution 242 som kräver israelsk utrymning av alla områden som ockuperade 1967, som 194 som kräver rätt för alla flyktingar att återvända om de så önskar.

- Att Arafat inte kan sluta sina dagar som folkvald president i en erkänd palestinsk stat är en tragedi som hotar att kasta Mellanöstern in i ett oöverskådligt kaos. Att det är Israel som har huvudansvaret för detta, precis som de sju svenska utrikesministrarna betonade i sitt utspel, är uppenbart. Omvärlden har ett enormt ansvar för att äntligen påtvinga Israel en rättvis fred.Footscape Magista Mens Sneakers Sale,Official Footscape Magista Womens Online

d6_nid: 
143