Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin om 100 000 kr för att under hösten 2006 genomföra projektet ”Mänskliga rättigheter i fokus”. Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza.

Personer med god förankring inom organisationer och folkrörelser, samt enskilda med ett brett kontaktnät och goda möjligheter att föra ut sina erfarenheter, skulle resa till på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem för att på plats observera situationen när det gäller mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten. Fokus i observatörsuppdraget läggs på rättigheter som är relevanta med hänsyn till den sektor organisationerna och personerna verkar inom, samt utifrån de enskilda observatörernas yrke och bakgrund.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om och intresset för Palestinafrågan och den aktuella situationen i området i olika organisationer och folkrörelser i Sverige, samt att deltagarna rapporterar om vad de sett och upplevt och att de för ut denna information på olika sätt inom sina organisationer och i samhället i övrigt.

Resa 1
Tre lärare från Värmdö Gymnasium genomförde en resa för att se på utbildningssituationen och för att skapa kontakter.

Resa 2
Sex personer från styrelser i sex SSU distrikt i Sverige samt en bibliotekarie

Resa 3
Tre personer genomförde en resa för att se på ockupationens påverkan på miljön. En miljöinspektör, en student och en journalist deltog. Det var meningen att fler miljöinspektörer skulle delta men på grund av sjukdom samt den politiskt instabila situationen ställde flera personer in sitt deltagande.

Extra resenärer
Två studenter har varit nere med sina föräldrar som är projektansvariga för PGS olika biståndsprojekt och har då deltagit i delar av programmet inom det projekt som fått stöd från Folke Bernadotte Akademin.

Inga bidrag gavs till de två studenterna utan de stod helt och hållet för sina resekostnader själva.

Pychaya Suksrinuch

Område: 
d6_nid: 
516