Försvara Folkrätten – Bojkotta Israel!

Israel saknar viljan till en rättvis och hållbar fred. Under nio års fredssamtal har Israel stärkt sina egna positioner på bekostnad av det palestinska folkets rättigheter. Freden är oförenlig med ockupation och förtryck. Det är dags för internationella påtryckningar.
Israel bryter mot FN:s stadgar och konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Israel använder sig av dödskvadroner och kollektiva bestraffningar mot den palestinska civilbefolkningen.
Ambulanser och sjukvårdare beskjuts. Israel utvidgar sitt territorium med våld.
Fjärde Genèvekonventionen fastställer regler som en ockupationsmakt måste följa. Israel bryter mot dessa.

Israel exploaterar naturresurser och ekonomin på ockuperad mark. Israel upprätthåller en demografisk krigföring. Land och egendom konfiskeras och illegala bosättningar utvecklas alltjämt. Israel demolerar det palestinska jordbruket och ödelägger ekonomin med hjälp av bulldozrar, bomber och blockader.
Israel ignorerar flera av FN:s resolutioner

Bland andra, 194, om flyktingarnas rätt att återvända och rätten till kompensation och 242, om fullständigt tillbakadragande av Israels styrkor från ockuperat område.
Israels premiärminister Ariel Sharon

är en illegal bosättare och högerextremist. Enligt världssamfundet och Israels Kahankommission är Sharon en krigsförbrytare. Han har ett sönderbombat Beirut och ansvaret för massakern på tusentals lägerflyktingar på sin meritlista.

Enligt FN:s stadgar är detta mer än tillräckligt för sanktioner. Vi som medborgare och konsumenter måste agera och påverka våra politiker tills Israel följer internationella normer. Som privatperson kan du vägra köpa israeliska citrusfrukter, avokados och Sharon-frukter. De varumärken som är lättast att känna igen är Carmel och Jaffa, och på vinlistan finns t.ex. Ado Matic och Gamal. Man kan även agera i sin konsumentförening, fackförening och hos sina lokala politiker. SSU Stockholm tycker att Israels angrepp nu har gått för långt och du kan göra en skillnad.
Försvara folkrätten – bojkotta Israel!

Pressmeddelande om bojkott av Israel

På SSU Stockholms årskonferens togs ett uttalande som uppmanar alla att bojkotta Israeliska produkter.

-Israel bryter mot internationella konventioner och med Ariel Sharon vid makten är en hållbar fred omöjlig. Den senaste tiden hemska upptrappning av våldet, har gjort att vi känner att vi måste göra något säger Martin Wallstrand, nyvald internationell ledare för SSU Stockholm.

Som privatperson kan du vägra köpa israeliska citrusfrukter, avokados och Sharon-frukter. De varumärken som är lättast att känna igen är Carmel och Jaffa, och på vinlistan finns till exempel Ado Matic, Yarden och Gamla. Man kan även agera i sin konsumentförening, fackförening och hos sina lokala politiker. SSU Stockholm tycker att Israels angrepp nu har gått för långt och du kan göra en skillnad. Vi tror att många enskilda personer gemensamt kan göra skillnad och därför uppmanar vi alla att inte köpa israeliska produkter. Försvara folkrätten, bojkotta Israel.

-Det är dags att tystnaden bryts och att bland andra Sverige visar att Israels agerande är absolut oacceptabelt. Bosättningarna har eskalerat under Sharons tid vid makten och FN:s resolutioner har brutits gång på gång. En stabil fred kräver att båda sidornas ledare visar på en kompromissvilja. Att sätta Palestinas ledare Yasser Arafat i husarrest visar bara än tydligare på att Ariel Sharon och Israel inte är intresserade av fred, fortsätter Martin Wallstrand och avslutar, vi kommer även att driva denna fråga vidare internt i partiet.

För mer information

Martin Wallstrand, internationell ledare martin.wallstrand@stockholm.ssu.se

Jens Lundberg, 0707615670 jens.lundberg@ssu.se

Linnea Björnstam, internationell ombudsman, 0707905470 linnea.bjornstam@ssu.se
www.ssustockholm.nuAir Jordan V High Supreme

d6_nid: 
743