Att FN:s Gaza-rapportör, Richard Goldstone, är i Stockholm för att ta emot Svenska Advokatsamfundets människorättspris och dessutom intervjuas på ett helt uppslag i den borgerliga tidningen Svenska Dagbladet borde övertyga till och med Carl Bildt om att det handlar om en seriös människorättsförsvarare.

Det är hög tid för honom att både som Sveriges utrikesminister och EU:s ordförande ge Goldstonerapporten allt tänkbart stöd och verka för att människorättsbrottslingar i alla läger ställs inför domstol.

Den israeliska propagandans nidbild av Goldstone som en antiisraelisk aktivist är uppenbart lögnaktig, inte bara för att han är såväl jude som bekännande sionist, utan också för att hans rapport utsätter den palestinska sidan för lika närgången kritisk granskning som den israeliska.

Om Sveriges regering och EU menar något med allt sitt prat om kamp mot våldsdåd och försvar för mänskliga rättigheter måste Goldstonerapporten leda till konkreta resultat. Om vissa stater tillåts begå obegränsade brott mot de mänskliga rättigheterna, kan vi sluta drömma om en värld som styrs av lag och rätt istället för av våld och kaos.

Per Gahrton,
ordförande Palestinagrupperna i Sverige
Mercurial X Proximo

Område: 
d6_nid: 
1 542