Till Sveriges biståndsminister
Gunilla Carlsson

Sverige har en lång historia när det gäller stöd till det palestinska folket; till flyktingarna runt om i arabvärlden och till de ockuperade områdena. Sverige har under åren arbetat med stöd till UNRWA, arbetsskapande åtgärder såsom renovering av Betlehem och Gamla Stan i Hebron, byggande av infrastruktur, stöd till sjukvårdsorganisationer, jordbruksorganisationer, mänskliga rättigheter, kultur och media. Allt detta är högt uppskattat av det palestinska folket.

Sverige har också en lång historia i det internationella samfundet och är kända och uppskattade för att reagera på orättvisor och för att vara en röst för de svaga i samhället runt om i världen.

Sedan början av den andra Intifadan har biståndsprojekt på Västbanken och i Gaza som får stöd från Sverige via Sida och enskilda organisationer vid ett flertal tillfällen förstörts av den israeliska armén. Några exempel följer nedan.

Sverige har på olika sätt stött uppbyggandet av transformatorer i Gaza som vid flera tillfällen förstörts vid israelsikt angrepp på Gaza. Denna förstörelse drabbar framför allt basservicen till lokalbefolkningen i Gaza.

Norge har finansierat uppförandet av en fackföreningsbyggnad i Gaza som totalförstördes i ett bombanfall den 27 februari. Sverige har inte varit med och finansierat själva byggnaden, men svenska fackföreningar har på olika sett gett stöd till sina palestinska partners som haft sina aktiviteter i denna byggnad. Genom förstörelsen av byggnaden försvåras det svenska arbetet i Gaza.

Sverige är en av de största givarna till UNRWA och genom Israels upprepade attacker på flyktinglägren på Västbanken och i Gaza har människor skadats och infrastruktur förstörts. Detta ger stora extrakostnader för hela UNRWA-systemet som redan innan har svårt att finansiera hela sin verksamhet.

Genom Sida och Kooperation utan Gränser bedriver Sverige både humanitära och utvecklingsrelaterade projekt för palestinska bönder. Kooperationen uppger att jordbruks- infrastruktur med stöd från Sverige har förstörts av den israeliska armén i Gaza och på Västbanken efter att de har blivit rehabiliterade med stöd från Kooperationen. Kostnaderna beräknas uppgå till 85 630 USD och berör 53 bönder.

Palestinagrupperna i Sverige stöder via Sida, Palestinian Medical Relief Society, sedan många år. Vid den senaste tidens attacker träffades det palestinska inrikesdepartementet i Gaza av en israelisk flygattack och vid attacken förstördes också PMRS huvudkontor i Gaza. I huvudkontorets byggnad fanns även PMRS klinik, deras medicinlager, en mobil klinik, hjälpmedelscentralen och all administration. Den mobila kliniken, all medicinsk och annan teknisk utrustning förstördes och själva byggnaden är så svårt skadad att den inte kan användas igen utan att stora reparationer utförs och de beräknade kostnaderna för att ersätta den totala förstörelsen uppgår till cirka 2,5 miljoner USD.

Vi tycker det är bra att du i egenskap av biståndsminister gjort ett uttalande om det som hänt i Gaza den senaste tiden, men vi tycker inte att det är tillräckligt!

Palestinagrupperna i Sverige kräver nu att Sveriges regering riktar en stark officiell protest mot Israel med kravet att israeliska armén omedelbart upphör med de upprepade militära attackerna mot civila mål och infrastruktur. Israels agerande strider mot internationell humanitär rätt och det är hög tid att Sverige och EU tar sitt ansvar och kräver av Israel att de ska betala de kostnader de orsakat internationellt finansierade biståndsprojekt. Biståndsprojekten betalas av ländernas skattebetalare och regeringen har en skyldighet gentemot dem att ställa Israel tillsvars för förstörelsen. Accepterar vi att Israel bombar svenskstödda projekt, accepterar vi också att internationella samfundet betalar för den israeliska arméns attacker mot civila mål, trots att de bryter mot folkrätten.

PGS vill också uppmana regeringen att använda det förbehåll som svenska folket hade när vi gick med i EU; rätten att själva utforma vår utrikes- och säkerhetspolitik och ta ett initiativ som kan bryta passiviteten och oförmågan till agerande inom EU!

Det är hög tid att världens regeringar visar att de fått nog av Israels ockupationspolitik. Det är dags för omvärlden att ta sitt ansvar och se till att en palestinsk stat upprättas enligt 1967 års gränser?

Yvonne Fredriksson
Representant i Jerusalem Palestinagrupperna i Sverige

Alphabounce HPC AMS

d6_nid: 
839