Återigen har ett svenskt biståndsprojekt skadats vid en bombattack i Gaza. Den 28 februari 2008 förstördes Palestinian Medical Relief Society´s (PMRS) kontor och den 30 december total- förstördes Gaza Community Mental Health Programmes (GCMHP) huvudkontor. Båda organisationerna arbetar med hälsovård och GCMHP får ett bidrag från Sverige på 3 miljoner kronor årligen.

Strax efter midnatt den 30 december bombade israeliska F16 plan en palestinsk polisstation cirka 70 meter från GCMHPs huvudkontor i Sheikh Ejleen vid stranden i Gaza City. Bombningen av polisstationen orsakade massiv förstörelse på GCMHPs byggnad, väggar och tak förstördes helt eller delvis. Bombattacken orsakade även stor förstörelse på möbler och annan utrustning, elektrisk och elektroniska apparater liksom på journaler och dokument som fanns på fjärde våningen där alla kontor, utbildningssalar, huvudbibliotek, finansiella och administrativa avdelningar ligger.

Vakten som var i byggnaden blev lyckosamt nog inte skadad, men var i chock på grund av den starka explosionen som bombangreppet utlöste.

Som ett resultat av den enorma förstörelsen kommer GCMHP tvingas ställa in delar av sitt arbete för en tid framöver för att utföra nödvändig renovering.

Delar av den administrativa ledningen och styrelsen lyckades idag ta sig till huvudkontoret för att dokumentera förstörelsen och göra nödvändiga arrangemang för att säkra byggnaden.

Förstörelsen av GCMHP huvudkontor är inte bara en attack mot en av de få mental- hälsovårdsinstitutionerna i Gaza, utan är också en attack mot svenskt bistånd till det palestinska folket.
Palestinagrupperna i Sverige kräver nu att Sveriges regering riktar en stark protest mot Israel med kravet att israeliska armén omedelbart upphör med de militära attackerna i Gaza som drabbar hela det civila samhället.
Israels agerande i Gaza strider mot internationell humanitär rätt och det internationella samfundet måste ta sitt ansvar och visa handlingskraft gentemot Israel. Israel måste också ställas till svars för förödelsen de orsakar, och inte som så många gånger tidigare överlåta till det internationella samfundet att betala och bygga upp det som förstörts i de israeliska angreppen på det palestinska civilsamhället.Nike News

d6_nid: 
1 125