Nu måste Bildt och EU gå från ord till handling!

Den blodiga israeliska attacken mot fredliga Ship to Gaza-passagerare borde vara droppen för också de mest inbitna Israelvänner och en signal till Sverige och EU att gå från ord till handling. Det räcker inte längre med fördömanden, efter 43 års ockupation vet vi att sådant inte påverkar Israel. Om andra länder begått liknande brott skulle en västlig intervention redan varit på väg. Det minsta man kan begära är att EU upphäver sitt associationsavtal med Israel och inför riktade sanktioner mot alla israeliska befattningshavare som är skyldiga till blodbadet på fredsaktivister.

Per Gahrton, ordförande PGS

Uttalande från Sjöviksseminariet: Civila samhället kräver bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel

I helgen den 4-6 juni har 130 deltagare träffats på Sjöviks folkhögskola för att diskutera det palestinska uppropet för BDS; bojkott, avinvesteringar (divestment) och sanktioner.Deltagarna bestod av enskilda individer samt medlemmar från olika organisationer och nätverk i Sverige, andra länder i Europa samt från det ockuperade palestinska området och Israel.

Stöd Svenska Hamnarbetarförbundets blockad av israeliska fartyg

På onsdag inleder Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar en veckolång blockad mot israeliska fartyg. Det är den samlade palestinska fackföreningsrörelsen som bett om stödaktioner för att få Israel att häva blockaden av Gaza. PGS välkomnar Hamnarbetarnas initiativ och uppmanar fler att stödja aktionen.

I en artikel på Newsmill skriver företrädare för Hamnarbetarförbundet om blockaden:

Från och med den 23:e juni kommer Svenska Hamnarbetarförbundets medlemmar inte längre att lossa och lasta israeliska fartyg och gods till och från Israel. Den tidsbegränsade blockaden kommer förhoppningsvis att stoppa svensk sjöburen handel med Israel till och med den 29:e juni. De svenska hamnarbetarnas ställningstagande är ingen isolerad företeelse. Vi agerar parallellt med hamnarbetarfacken i Sydafrika och Norge, i en första internationell aktion för två självklara krav som riktas mot staten Israel:1. Häv blockaden av Gaza. 2. Tillåt en oberoende internationell utredning av den våldsamma bordningen av Frihetsflottiljen.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/18/internationell-hamnblockad-til...

Se också Hamnarbetarförbundets hemsida: www.hamn.nu

Regeringen måste ge stöd till sina medborgare på Internationellt vatten

Uttalande från Palestinagruppernas kongress 22-23 maj 2010

Regeringen måste ge stöd till sina medborgare på internationellt vatten
Det är med stor glädje Palestinagrupperna i Sveriges kongress konstaterar att projektet Ship to Gaza nu kommit så långt att det svensk-grekiska fartyget ”Sofia” i dagarna, tillsammans med sju andra fartyg i ”Freedom flottilla”, kommer att angöra hamnen i Gaza. Med sig har fartygen över 5 000 ton last till folket i Gaza, framför allt byggmaterial, men också skol- och sjukvårdsmaterial.
Ship to Gaza bygger helt på frivilliga bidrag och är en aktion från folk- till folk, inspirerad av Ship to Bosnia på 90-talet. Med på fartyget kommer det att finnas närmare 500 personer; parlamentariker, representanter för humanitära- och solidaritetsorganisationer, kulturpersonligheter och media från ett 50-tal länder.

Eftersom aktionen är fredlig, laglig och humanitär är det oroande att såväl medborgargrupper i Israel som den israeliska regeringen hotar att försöka stoppa skeppen.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen att:
– klargöra för Israel att israelisk lag inte gäller på internationellt vatten och att Sverige inte tolererar att Israel använder våld mot skepp som fredligt färdas långt från deras territoriella vatten.
– ta sitt ansvar för svenska medborgare och offentligt verka för att svenska medborgares rättigheter respekteras och att deras säkerhet garanteras.

Snart dags för avresa


[i]Från den svensk-grekiska båten "Sofia" Foto: Dror Feiler [/i]

Nu är det inte långt kvar innan skeppen ger sig iväg mot Gazas hamn. PGS representant Kim S Aguayo finns på plats i Grekland och förbereder sig nu tillsammans med de andra passagerarna för avfärd.

PGS som har kongress i helgen vill framföra sina varmaste lyckönskningar till Ship to Gazas deltagare inför den sista etappen av resan med Freedom Flottilla till Gaza. Det är med stolthet vi konstaterar att PGS och dess medlemmar tillsammans med många andra organisationer och givare i Sverige och andra länder, haft möjlighet att med vårt arbete kunnat bidra till denna första resa i ett, som vi hoppas, långt och ömsesidigt berikande utbyte mellan folken i våra länder och Palestina.


[i]Lastningen är i full gång. Foto: Dror Feiler[/i]

Följ Ship to Gazas färd live här: http://shiptogazase.blogspot.com/
Besök också Ship to Gazas hemsida: http://www.shiptogaza.se/

11 svenskar ombord på Freedom Flotilla


[i]Kim från PGS och Samen från svenska Ship to Gaza[/i]

Ship to Gaza och Freedom Flotilla, som just nu stävar mot Gaza genom Medelhavet, har elva svenskar ombord. Bland dessa återfinns såväl riksdagsledamöter, aktivister, läkare och intellektuella:

- Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen

- Mehmet Kaplan, riksdagsrepresentant (mp), fd presstalesman för Sveriges muslimska råd, fd ordförande för Sveriges unga muslimer.

- Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef

- Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen och forskar i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred

- Viktoria Strand, med. dr och överläkare, specialist i allergisjukdomar

- Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred och för European Jews for a just peace

- Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza

- Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet.

- Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna i Sverige

- Amil Sarsour, drivande i Ship to Gaza-Uppsala och ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala

- Edda Manga, fil. dr. i idéhistoria, föreläsare, debattör

- Dessutom medföljer ett reportageteam från TV4

Syftet med Ship to Gaza är ju trefaldigt: humanitärt, politiskt och solidariskt:

- att bidra till att Gazas befolkning får livsnödvändiga mediciner och återuppbyggnadsmaterial,

- att omvärlden och i synnerhet våra politiker påminns om den oacceptabla situation som råder på Gaza-remsan,

- att Gazas befolkning får en klar signal från omvärlden: ni är inte ensamma!


[i]Foto: Kim S Aguayo[/i]

Se fler bilder från förberedelserna på PGS blogg: http://palestinagrupperna.wordpress.com/

Sverige bidrar till att legitimera Israels brott mot mänskliga rättigheter

Det är med stor bestörtning vi tar emot meddelandet att Israel trots protester från solidaritetsorganisationer och politiker världen över valts in i OECD. Den svenska regeringen har skickat ut ett pressmeddelande där man välkomnar Israel i samarbetet.

– Sveriges aktiva medverkan till inval av Israel i OECD samtidigt som fredsprocessen saboteras så grovt av Israel att till och med USA reagerat negativt är ett slag i ansiktet på alla som eftersträvar en rättvis fredslösning, säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige.

– Än en gång har Carl Bildt agerat så att man får intryck av att han drabbats av akut minnesförlust och glömt alla insiktsfulla yttranden han gjorde efter sitt Palestinabesök i samband med presidentvalet 2005. Inte heller tycks han minnas att han några veckor före sitt tillträde som utrikesminister hösten 2006 tillsammans med omkring 150 f d premiär- och utrikesministrar från hela världen ställde just sådana krav på Israel som landet bryter mot varje dag.

– Den svenska regeringen har genom stödet för Israels inval i OECD medverkat till att belöna Netanyahu-Liebermanregimen för att den bryter mot mänskliga rättigheter, bygger en olaglig apartheidmur, stjäl palestinsk egendom och saboterar den fredsprocess som Sverige och EU påstår sig stödja. Det är en skam för Sverige och en tragedi för alla palestinier under ockupation.

Palestinagrupperna i Sverige har tillsammans med flera andra organisationer försökt förmå Sverige att rösta nej till israeliskt medlemskap. Vi önskar fortfarande en förklaring från utrikesdepartementet varför de blundat för alla starka argument för att neka Israel medlemskap i dagsläget.

Kom till Sjövik och diskutera BDS

Dags att boka in årets Sjöviksseminarium!! 4-6 juni träffas vi i vackra Sjövik och lyssnar på föredrag, diskuterar politik (tema BDS) och har trevligt.

Inbjudna gäster är bland annat [b]Mohammad Othman[/b], Stop the Wall Campaign, [b]Angela Goodfrey Goldstein[/b], Israeli Committee Against House Demolition, [b]Samar Asad[/b], Tulkarem, Al-Najda Palestinan Women Development Society, Michal Gelbart, New Profile Israel samt representanter för Europeiska fackföreningar och BDS-rörelsen.

Mer information och program hittar på Sjövik folkhögskolas hemsida (pdf)

Ny kampanjsida

Vi har nu en månad på oss att förhindra att Israel blir medlemmar i OECD. Det räcker att ett av de 30 medlemsländerna röstar nej, och vi hoppas att Sverige skall göra det.

Palestinagrupperna lanserar nu en kampanjsida där vi listar argumenten mot att Israel skall beviljas medlemskap och vi länkar till artiklar och dokument kring detta.

Besök http://nomembership.org/ och sprid till alla du känner!

Sidor

Prenumerera på RSS - Infoprojekt