Mänskliga rättigheter i fokus

Ett projekt för NGO - observatörer till Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) sökte för år 2002, i samverkan med Diakonia projektmedel för projektet ”Mänskliga rättigheter i fokus” - Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza. Projektet beviljades UD-bidrag med 80 000 kronor. Projektet genomfördes mellan januari och juli 2002, med mycket positivt resultat. Under 2002 skickade följande organisationer observatörer inom ramen för projektet: TCO, Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdförbundet, Vårdförbundet Avdelning Stockholm, Lärarförbundet, socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderata Samlingspartiet, Kristna Fredsrörelsen, Grafiska Fackförbundet och Svenska Journalistförbundet.

För 2003 sökte Palestinagrupperna i Sverige på nytt bidrag från UD för ett projekt ”Mänskliga rättigheter i fokus” - Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza. Idén var samma som året innan, något modifierat utifrån tidigare erfarenheter. PGS beviljades 300 000 kronor. 2005 förlängdes projektet ytterligare genom att Folke Bernadotte Akademin som nu tagit över den så kallade "Fredsmiljonen" från UD.

Projektbeskrivning och syfte

Projektbeskrivning

Personer med god förankring inom organisationer och folkrörelser, samt enskilda med ett brett kontaktnät och goda möjligheter att föra ut sina erfarenheter, ska på Västbanken, Gaza och i Östra Jerusalem, observera situationen när det gäller mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten. Fokus i observatörsuppdraget läggs på rätttigheter som är relevanta med hänsyn till den sektor organisationerna och personerna verkar inom, samt utifrån de enskilda observatörernas yrke och bakgrund.

Syfte

Under 2003 -2005 har följande organisationer och personer deltagit i projektet som observatörer till området:

– Sveriges arkitekter skickade tre personer som undersökte rätten till ett kulturarv, med inriktning på byggnader, samt hur landskapet förstörs och förändras av ockupationsmakten. Fortsatt engagemang planeras via organisationen ”Kulturarv utan Gränser”. De första kontakterna har också tagits med Sida om eventuellt projektstöd till Gamla Stan i Jerusalem.

Projektsammanfattning - Mänskliga rättigheter i fokus NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza 2006

Palestinagrupperna i Sverige fick ett bidrag från Folke Bernadotte Akademin om 100 000 kr för att under hösten 2006 genomföra projektet ”Mänskliga rättigheter i fokus”. Ett projekt för NGO - observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza.

Prenumerera på RSS - MR i fokus