Efter åtta timmars förhör utvisades de tre svenska medborgarna Lama Abu-Iseifan, Salam Abu-Iseifan och Samaa Sarsour nu på morgonen från Israel. En fjärde svensk, Tigran Feiler, släpptes in först efter att han tvingats lova att inte besöka palestinska områden. Samtliga utvisade är deltagare i ett fredsprojekt i syfte att bygga broar mellan judar och palestinier och ge hopp om en fredlig lösning av denna till synes olösliga konflikt.

En grupp unga svenskar med judisk och palestinsk bakgrund reste natten till torsdag 1 april till Israel för att delta i en studieresa inom ramen för projektet "Låt oss tala om fred". Detta fredsprojekt samlar unga svenskar med judisk och palestinsk bakgrund som tillsammans föreläser i svenska gymnasieskolor.

Väl framme på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv (Israel) fördes de tre kvinnorna samt en av de judiska deltagarna bort för förhör. Förhören pågick under åtta timmar. De svenska medborgarna förhördes i separata rum utan advokat och legitimerad tolk. Under denna tid hämtades ytterligare en av de judiska deltagarna tillbaka in till passkontrollen för förhör.

De övriga tre deltagarna hade löpande kontakt med den svenska ambassaden i Tel Aviv under förhörstiden. Trots dessa ansträngningar utvisades de tre svenskorna. Den enda förklaring som gavs var "säkerhetsskäl". Efter dryga elva timmars tilläts den svenske medborgaren med judisk bakgrund inträde på villkor att han skrev under ett dokument som stipulerar att han inte får beträda palestinska områden och lämnat en deposition på 5000 israeliska shekel (cirka 10 000 kr). Han skrev under detta dokument i protest.
– Jag skrev under mot min vilja. Jag ser det som ett försök att bakbinda mig att hindra mig att möta palestinier. Syftet är inget annat än att förstöra precis det som vårt projekt vill åstadkomma, brobyggande och dialog, säger Tigran Feiler.

Syftet med projektet "Låt oss tala om fred" är att motarbeta fördomar, antisemitism och islamofobi samt ge svenska ungdomar en djupare och mer personlig beskrivning av Israel-Palestinakonflikten. "Låt oss tala om fred" har hittills nått ut till nästan 5000 elever och erhållit stöd från bl.a. Stockholms Utbildningsförvaltning och Olof Palmes Minnesfond samt tilldelats pris från Helena Berings Minnesfond.

Slutresultatet av detta fredsprojekt blev alltså att samtliga palestinska deltagare utvisades. - Hur kan man skapa en dialog för fred när den ena sidan inte ens tillåts tala? säger Ronnie Liebech, deltagare.

Air Jordan I 1 Shoes

d6_nid: 
1 684