Tisdag 5 Nov 2002

STOPPA VÅLDET - FRED I MELLANÖSTERN

Under det senaste året har en skarp upptrappning av våld mot både försvarslösa civila palestinier och israeler skett. I takt med det allt brutalare israeliska våldet mot hela det palestinska samhället och desperata palestinska självmordsbombares försök att slå tillbaka, så växer hatet och oförsonligheten mellan folken.

Denna fruktansvärda tragedi hotar nu att sprida sig i framför allt mellanöstern men också hit till oss. Attentat mot både kyrkor och civila har skett på flera håll i Europa. Detta kan ge invandrarfientliga och nynazistiska grupper luft under vingarna i sina angrepp mot både judar, palestinier och invandrare överhuvudtaget.

Vi anser att det internationella samfundet - FN, EU, USA och svenska regeringen inte använder sig av möjligheten till sanktioner mot Israel som man borde använda sig av.

Försvara folkrätten - Bojkotta Israel.

Det är uppenbart att Israel med sitt nuvarande ledarskap saknar all vilja till en rättvis och hållbar fred. Under snart ett års fredssamtal har Israel stärkt sina egna positioner på bekostnad av det Palestinska folkets rättigheter. Freden är oförenlig med ockupation och förtryck.

Israel bryter dagligen och systematiskt mot FN:s stadgar och resolutioner samt mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna:

- Israel använder sig av dödsskvadroner och kollektiva bestraffningar mot den palestinska civilbefolkningen.

- Ambulanser och sjukvårdare beskjuts och hindras att bistå skadade.

- Israel utvidgar sitt territorium med våld.

Israel bryter mot Genèvekonventionens regler som en ockupationsmakt måste följa:

- Israel utnyttjar naturresurser och ekonomin på ockuperad mark.

- Land och egendomar stjäls och olagliga bosättningar fortsätter att utvecklas.

- Israel förstör det palestinska jordbruket och ödelägger ekonomin med hjälp av bulldozrar, bomber och blockader.

Israel bortser från och vägrar följa en hel mängd av FN:s resolutioner:

- Man förvägrar Palestinska flyktingar rätten att återvända och rätten till kompensation.

- Israel är ålagda att fullständigt dra sig tillbaka från av Israel ockuperat område.

- En resolution fördömer Israels bosättningar som illegala samt att Israels annektering av Östra Jerusalem är ogiltig.

Enligt FN:s stadgar är detta mer än tillräckligt för sanktioner. Om inte våra politiker agerar måste vi som medborgare och konsumenter göra det, tills Israel följer internationella regler och internationell rätt. Som privatperson kan du vägra köpa israeliska citrusfrukter, avokados och Sharon-frukter. De varumärken som är lättast att känna igen är Carmel och Jaffa. Man kan även agera i sin konsumentförening och ta upp frågan med sin politiker.

Scanias verkstadsklubb avser att ta kontakt med andra fackliga organisationer i Sverige för att skapa en stark folklig opinion mot den nuvarande aggressiva Israeliska krigspolitiken och mot de desperata självmordsbombarna.

Vi vet att det är de arbetande människorna både i Palestina och Israel som får betala det högsta priset i detta krig.adidas Yeezy kaufen

d6_nid: 
746