I år firar staten Israel sitt 60-årsjubileum. Det är samtidigt ett 60-årsminne över den katastrof, med fördrivning, ockupation och förtryck, som drabbat det palestinska folket.

Bara sedan starten av den så kallade fredsprocessen 1993 har antalet illegala bosättare på Västbanken mer än fördubblats, till över 450 000 idag, varav hälften i Jerusalemområdet. Allt större landområden beslagtas för militära ändamål, stängsel, barriärer och speciella vägar enbart öppna för bosättare. En miljon olivträd har ryckts upp med rötterna. Den israeliska apartheidmuren delar de palestinska samhällena, separerar bönder från deras jord och barn från deras skolor. Människor köar i timtal på väg till arbeten och sjukhus, föder barn, lever och dör i olika checkpoints. Gaza har förvandlats till ett gigantiskt utomhusfängelse där 80 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, ständigt utsatta för israeliska missilangrepp. Miljoner palestinier har fördrivits och lever som flyktingar, under dåliga förhållanden, i läger både innanför och utanför Palestina. Ockupationen fortsätter, och förvärras för varje dag.

Mot denna bakgrund finner vi det anmärkningsvärt att Mona Sahlin, som enda partiledare, valt att delta i årets israeliska nationaldagsfirande. Med sitt beslut tar Mona Sahlin på sig ansvaret att för de israeliska representanterna påpeka Israels särskilda skyldighet för att skyndsamt, och utan ytterligare fördröjning, medverka till upprättandet av den av FN beslutade palestinska staten, sida vid sida med Israel, enligt 1967 års gränser och med Jerusalem som gemensam huvudstad – samt att bidra till en rättvis lösning av flyktingproblemet.

Brotten mot FN-stadga och resolutioner måste få ett slut och palestiniernas mänskliga rättigheter måste respekteras. Av den svenska regeringen, och riksdagens partier, kräver vi:

Att man agerar för att blockaden av Gaza omedelbart avbryts

Att terrorstämplingen av Hamas upphävs och en dialog upprättas med palestiniernas valda representanter

Att Sverige, så länge Israels ockupation fortsätter, avbryter vapensamarbetet med Israel, kallar hem militärattachén från Tel Aviv, agerar för att Israels förmånliga handelsavtal med EU annulleras samt att vetenskapligt, kulturellt och idrottsligt utbyte med Israel tills vidare avbryts.
nike

d6_nid: 
909