– Tag chansen, Göran Persson, och tillsätt en utrikesminister med känsla för världens riskablaste krishärd, Mellanöstern! Säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige med anledning av Laila Freivalds avgång.

– Ingen anhängare till en rättvis och fredlig lösning av Palestinakonflikten kan beklaga Leila Freivalds avgång, även om den nu orsakats av faktorer som ligger utanför Palestinagruppernas
verksamhetsområde.

Bara under det senaste året har Freivalds minst tre gånger agerat på sätt som bjärt strider mot traditionell svensk Mellanösternpolitik: 1) Trots att hon erkänt att Israel begår allvarliga brott mot folkrätten, förklarade hon för ungefär ett år sedan vid en stor folkrörelsekonferens att omvärlden inte bör göra något åt detta, varken genom sanktioner eller genom att skicka fredstrupper. 2) Hon betecknade den israeliska reträtten från Gaza som "modig", trots att de flesta bedömare är ense om att den mest var ett sätt att avbörda Israel ett problem och samtidigt dölja den smygande annekteringen av stora delar av Västbanken. 3) Hennes första reaktion på palestiniernas framgångsrikt genomförda demokratiska val var hot om ekonomiska bestraffningar.

– Inom socialdemokratin finns gott om erfarna yngre politiker som skulle kunna följa upp den stolta fredspolitiska traditionen från Olof Palme, Maj Britt Theorin, Sten Andersson, Evert Svensson och Anna Lindh. Välj någon av dem!

Kontakt: Per Gahrton 070-697 30 05Air Jordan VI Low

d6_nid: 
94