Felmeddelande

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 580 of /storage/content/80/132080/palestinagrupperna.se/public_html/includes/cache.inc).

I dag meddelas att Spanien och Storbritannien inte kommer att skicka några delegater till OECDs turismkonferens den 20-22 oktober på grund av att den hålls i Jerusalem. Vi uppmanar Sverige att följa deras exempel och inte delta.

När Israel i maj i år valdes in i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, protesterade Palestinagrupperna i Sverige tillsammans med organisationer över hela världen mot beslutet. Vi pekade då på allvarliga brister i beredningen av medlemskapet, exempelvis att Israel använt sig av ekonomiska data som omfattade ockuperade områden, vilket även innebar att siffror per capita manipulerades då den palestinska befolkningen inte räknades in. En annan allvarlig brist var att blockaden av Gaza inte behandlades alls trots att den inletts under beredningsarbetet och trots att OECDs egna regelverk inte tillåter ensidiga blockader och handelshinder av denna typ. Vi varnade också för att ett beviljat medlemskap skulle försvaga den kritik som övriga OECD-länder, inklusive Sverige, riktat mot Israel gällande konflikten med Palestina samt att medlemskapet skulle komma att användas för att stegvis legitimera policy och praktik som dömts ut av världssamfundet. 

En dryg månad efter att Israel erbjudits medlemskap offentliggjorde OECD planerna på att förlägga organisationens årliga turismkonferens till Jerusalem, vilket bekräftar våra farhågor. Palestinska, israeliska och internationella organisationer har tillsammans protesterat mot detta och uppmanat OECD-länderna att flytta konferensen från Jerusalem eller att inte delta. PGS har skrivit till utrikesdepartementet i frågan men inte fått svar.

Skälen till att det är olämpligt att hålla en internationell turismkonferens i Jerusalem är många:

Israel betraktar hela Jerusalem som sin odelade huvudstad och stora ansträngningar görs för att omvärlden ska erkänna staden som sådan, varför man i största möjliga mån försöker förlägga event som detta till Jerusalem och inte Tel Aviv. Omvärlden har aldrig erkänt Israels annektering av östra Jerusalem men OECD agerar helt enligt Israels linje då man marknadsför att konferensen ska äga rum i Jerusalem i Israel.

Turistnäringen har starka band till den israeliska ockupationspolitiken. Samtidigt som turismen används som ett instrument för att förbättra den internationella bilden av Israel, förhindras aktivt palestiniernas kontakt med omvärlden. För att bereda plats för israeliska turistmål i Jerusalem rivs palestinska hem. Detta är bland annat aktuellt i Silwan i östra Jerusalem där familjer tvingas ur sina hem till förmån för turistmålet ”kung Davids stad”. Den internationella kritiken mot detta har varit stark, även av USA och andra stater som står Israel nära.

Ockupationen begränsar också palestiniers möjlighet att bedriva turism mycket kraftigt genom att attraktiva områden står under israelisk kontroll. Israeliska nationalparker, vandringsleder, museer och turistkomplex är många gånger belägna på ockuperat område, i synnerhet i anslutning till bosättningar och längs med Jordandalen. Detta underminerar inte bara den palestinska turistnäringen utan bidrar ytterligare till landexploateringen och inskränkningarna av palestiniernas rörelsefrihet.

Palestinagrupperna uppmanar Sverige att inte ge legitimitet åt Israels ockupationspolitik genom att delta i OECD:s turismkonferens i Jerusalem.

Nike Zoom Vomero 13

d6_nid: 
1 931