Palestinska och israeliska organisationer har tillsammans med solidaritetsgrupper världen över försökt få OECD att flytta konferensen från Jerusalem och man har uppmanat medlemsländerna att inte delta.

Israel betraktar hela Jerusalem som sin odelade huvudstad och stora ansträngningar görs för att omvärlden ska erkänna staden som sådan, varför man i största möjliga mån försöker förlägga event som detta till Jerusalem och inte Tel Aviv. Omvärlden har aldrig erkänt Israels annektering av östra Jerusalem men OECD agerar helt enligt Israels linje då man marknadsför att konferensen ska äga rum i Jerusalem i Israel.

Storbritannien och Spanien beslöt tidigare att inte delta på konferensen och när Israels turistminister uttalade att ”OECD genom att förlägga konferensen i Jerusalem erkänner staden som Israels odelade huvudstad”, hotade OECD att flytta den. Sverige har nu enligt UD beslutat att inte delta i konferensen, på grundval av EUs uttalande från 2009 som fastslår att 1967 års gränser ska gälla och att Jerusalem ska vara en huvudstad för två stater. 

Palestinagrupperna välkomnar UDs beslut att inte delta i OECD-konferensen. Vi hoppas nu att fler länder följer efter.

Kids Footwear Online

d6_nid: 
1 929