2,5 procent av Din bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen. Pengarna placeras i värdepappersfonder som du själv kan välja. Nu kan du välja fonder som inte investerar i Israel!

Följ bara dessa enkla instruktioner:

1. Så här gör du för att se över ditt fondsparande:

1. Gå in på PPM:s hemsida, www.ppm.nu
2. Klicka på Svenska
3. Klicka på Logga in (till höger i bild, under rubriken Aktuella länkar).
4. Skriv in personnummer och personlig kod (om du saknar kod, se avsnitt 4). Klicka på Logga in.
5. Klicka på Kontobesked, om du inte redan fått upp den vyn.
6. Under Fondnamn listas namnen på den fond/de fonder som du sparar i. Varje namn är samtidigt en länk till information om den fonden. Klicka på det översta namnet.
7. Här får du information om fonden och det fondbolag som förvaltar den. Eventuellt finns här också en adress (kan kanske variera från fond till fond). Det kan också finnas ett namn på ansvarig fondförvaltare. För att fråga om de investerar i Israel, skriv brev enligt bilaga 1 och skicka!
8. Upprepa förfarande i steg 7 med samtliga fondförvaltare i vars fonder du sparar!
9. Avvakta svar!
10. Vidarebefordra gärna svaren till PGS!

Om du inte hittar adressen i steg 6, anteckna namn på fondbolag och fond. Sök sedan genom att först upprepa steg 1 och 2 ovan. Gör därefter följande.

3. Lägg markören över Fonder i gul bård i överkanten på sidan.

4. Gå neråt och klicka på Fondbolag. Leta upp det aktuella fondbolaget och klicka på deras namn (som länkar till deras hemsida). Leta upp deras kontaktdetaljer och skicka brev enligt mall!

2. Vilka fonder skall du byta till?

1. Leta upp fonder som du tycker verkar intressanta.
2. Gå in på PPM:s hemsida, www.ppm.nu
3. Klicka på Svenska
4. Lägg markören över Fonder i gul bård i överkanten på sidan
5. Gå neråt och klicka på Fondbolag. Leta upp de fondbolag som förvaltar de fonder du är intresserad av. Klicka på deras namn (som länkar till deras hemsida). Leta upp deras kontaktdetaljer och skicka brev enligt bilaga 2.
6. Avvakta svar! Vidarebefodra gärna svaren till PGS

3. Så här gör du för att byta fonder:

Alternativ 1:

1. Beställ blankett för fondbyte från Premiepensionsmyndigheten på telefonnummer 0771-776 776.
2. Fyll i enligt instruktion på blanketten och ange numrena på några av de fonder som inte investerar i Israel.
3. Skicka in till PPM.

Se följande exempel.

Blankett (bilaga 3)

Alternativ 2:

1. Ring självbetjäning per telefon på nummer 020-776 776 eller, för mobiltelefon, 0771-771 771.
2. Byt fonder genom att följa instruktionerna.

Alternativ 3:

1. Gå in på PPM:s hemsida, www.ppm.nu.
2. Klicka på Logga in (till höger i bild, under rubriken Aktuella länkar).
3. Skriv in personnummer och personlig kod (om du har tappat bort den, se avsnitt 4). Klicka på Logga in.
4. Klicka på Byta fonder till vänster i bild.
5. Följ instruktionerna.

4. Om du har tappat bort din personliga kod

1. Gå in på PPM:s hemsida, www.ppm.nu
2. Klicka på Svenska
3. Klicka på Personlig kod (till höger i bild, under rubriken Aktuella länkar).
4. Följ instruktionerna och avvakta den nya koden.

Fashion Style, Style Shoes Online, Ladies Shoes Style, New Style New Balance, Boot Style Sandals Products

Område: 
d6_nid: 
755