Stockholm

Till statsminister Göran Persson
Kopia till utrikesutskottets ledamöter

Som Du säkert vet gjorde sju f d svenska utrikesministrar nyligen ett gemensamt utspel på DN-debatt (29 oktober, 2004) med krav på ökade svenska insatser för fred i Mellanöstern, såväl självständigt som via EU

Bland annat fastslogs där att det är Israel som har huvudansvaret för att bryta dödläget. Hård kritik riktades mot den israeliska ockupations- och erövringspolitiken, inte minst mot bosättningarna och muren

Utspelet ansluter sig dessutom till de fredsplaner som fått arabiskt och palestinskt stöd, bl a Genèveplanen, men som Israel dessvärre har avvisat eller ignorerat.

Utspelet utmynnar i ett viktigt konkret krav - att nyval till den palestinska lagstiftande församlingen skall möjliggöras genom stark internationell närvaro, såväl av valobservatörer som av fredstrupper.

I ett läge där den demokratisk valde palestinske presidenten Yassir Arafat av hälsoskäl befaras få allt mindre möjligheter att utföra sina uppgifter och där dessutom svåra beslut kräver en palestinsk ledning som utgår ur ett folkligt mandat som är färskare än det nuvarande (som ju bygger på val 1996) är det uppenbart att rättvisa palestinska val är en av flera förutsättningar för att fredsprocessen ska kunna föras framåt.

Andra lika viktiga förutsättningar är förstås att israeliska olagliga och folkrättsvidriga verksamheter avbryts, inte minst bygget av en "apartheidmur" på palestinskt territorium, en åtgärd som ju nyligen fördömts av Internationella domstolen i Haag i ett domslut som också kräver åtgärder av samtliga FN-stater för att verkställa domen.

Mot denna bakgrund menar Palestinagrupperna i Sverige att det är rimligt att Sveriges regering reagerar offentligt på de sju f d utrikesministrarnas utspel. Planerar regeringen att agera i den riktning som de sju föreslår?

Vi skickar en kopia av detta brev till utrikesutskottets ledamöter i hopp om att en eller flera av dem ska ta initiativ till öppen debatt i riksdagen i enlighet med de regler riksdagsordningen medger, t ex en interpellation till statsministern.

Vänliga hälsningar

Nike kyrie 2 Rainbow

d6_nid: 
144