Pressmeddelande
Stockholm 19 april 2001

Vänsterpartiet Lars Ohly (v)

- Med krigsförbrytaren Ariel Sharon vid makten har den israeliska politiken tagit en brutal vändning. Den israeliska staten utnyttjar sin militära överlägsenhet för att definitivt göra slut på de sista resterna av den en gång hoppingivande fredsprocessen.

Det säger Lars Ohly (v), riksdagsledamot i utrikesutskottet. Han fortsätter:

- Sharon-regeringens yttersta syfte är att bekämpa uppkomsten av en palestinsk stat och förvandla de ockuperade områden till israeliskt territorium där den palestinska befolkningen behandlas som andra klassens medborgare.

- Den israeliska staten är en ockupationsmakt och förbryter sig mot fjärde Genèvekonventionen, ignorerar FN-resolutionerna 194, 242, 338, 446, 465 och 478, utnyttjar sin militära överlägsenhet till övergrepp på den palestinska befolkningen och begår brott mot mänskliga rättigheter.

Enligt FN:s stadgar är detta tillräckligt för sanktioner mot en stat som förbryter sig mot folkrätten.

Utrikesminister Anna Lindh har förklarat att hon lägger ansvaret för den senaste tidens händelser på Israel och Sharonregeringen. Därmed har hon i ord markerat ett visst avståndstagande från föreställningen att det handlar om en konflikt med två jämbördiga parter. Men vänsterpartiet anser att man måste kräva mycket mer än så i den situation som uppkommit.

- I detta allvarliga och svåra läge måste ord följas av konkreta åtgärder från Sveriges, EU:s och FN:s sida, säger Lars Ohly. Vi har ju att göra med en israelisk regering som tror sig kunna lösa politiska problem med militära medel.

Vänsterpartiet kräver därför att den svenska regeringen som ordförande för Europeiska Unionen verkar för att en internationell övervakningsstyrka sänds till området. Vänsterpartiet kräver likaså att den svenska regeringen som ordförande för Europeiska Unionen verkar för att olika former av sanktioner övervägs för att tvinga den israeliska staten att följa FN:s resolutioner och internationell rätt.

- Israels övergrepp mot den palestinska befolkningen får inte fortsätta, avslutar Lars Ohly. Nu måste vreden riktas mot ockupationsmakten!

För upplysningar: Lars Ohly, 070-585 58 55Air Jordan VIII 8 Shoes

d6_nid: 
745