Israel använder Volvos maskiner till att driva bort den palestinska befolkningen från sina hus och hem

- Med hjälp av Volvos maskiner drivs den palestinska ursprungsbefolkningen i Negev-öknen i Israel bort.

- Med hjälp av Volvos maskiner drivs familjer på Västbanken och Gaza bort från hus och hem.

- Israel har under de senaste åren lämnat tusentals familjer hemlösa och planerar att även fortsättningsvis riva hus för att konfiskera mark och ge plats åt muren, bosättningar och vägar.

- I Negev-öknen, på Västbanken och Gaza planerar Israel att riva ytterligare tusentals hus.

PGS oroas över att Volvo, som internationellt ses som en symbol för Sverige, kan medverka till dessa systematiska och omänskliga brott mot alla internationella lagar och konventioner.

Vi vädjar nu till Volvo att omedelbart avbryta allt samarbete med Israel till dess att ockupationen av
Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphör.

Palestinagrupperna i Sverige

[b]31 januari 2006:[/b]

Två hus i den lilla byn Wallajie som ligger utanför Betlehem demolerades av Volvos maskiner. De Israeliska myndigheterna tycks vilja radera ut byn som ligger på en strategisk höjd med utsikt över delar av Jerusalem och järnvägen till Tel Aviv. Detta är inte första gången som man demolerar hus i den här byn och helt klart inte den sista.

[img_assist|nid=757|title=|desc=|link=none|align=none|width=450|height=277]

[b]17 januari:[/b]

Beduiner i Negevöknen som är israeliska medborgare blev hemlösa efter att 200 israeliska soldater kom till byarna och demolerade deras hem. Beduinerna tillhör den stora palestinska minoriteten i Israel.
New Nike Shoes

Område: 
d6_nid: 
758