Bli medlem i Palestinagrupperna


Stöd vårt viktiga arbete för en rättvis lösning för ett fritt Palestina genom att bli medlem. Som medlem får du vår tidning Palestina Nu fyra gånger om året. På hemsidan kan du läsa mer om vad vi jobbar med, beställa information om medlemskap eller bli medlem direkt med visakort eller annan typ av betalkort.

Bistånd

Palestinagrupperna stödjer projekt i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Läs mer om projekten och om hur du kan stödja vårt arbete.

Besök vår onlinebutik

I vår onlinebutik hittar du intressanta böcker både på engelska och svenska, hantverk från Palestina, våra tidningar och annat material. Vår distribution är inte vinstdrivande utan finns för att sprida information och för att stödja hantverkare och butiker i palestina. Klicka här!

Gaza behöver ditt stöd - pg 90 11 57 - 8

Återigen faller bomberna över den instängda befolkningen i Gaza. Det kommer hela tiden rapporter om nya dödsoffer och skadade. Många av dem barn. Människor har ingenstans att ta vägen för att ta skydd från F16-planen i luften. Precis som under Israels offensiv i dec 2008-jan 2009 då 1 500 människor dödades, sker detta inför världens ögon.

Ge ett bidrag till Palestinagruppernas mångåriga samarbetsparners i Gaza:

Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP som arbetar med mental hälsa och mänskliga rättigheter. PGS stöd kommer att ges till organisationens arbete med traumatiserade barn.

Palestinian Medical Relief Society, PMRS som arbetar med primärhälsovård och som nu omprioriterar sitt arbete till akutvård. Stora som små bidrag gör skillnad. Visa Gazas befolkning att vi står vid deras sida.

Sätt in pengarna på Palestinainsamlingen 90 11 57 - 8 och skriv GAZA.

Öppet brev till Sveriges regering

Palestinagrupperna i Sverige, PGS, kräver att Sveriges regering fördömer Israels attacker på Gaza, som utgör en veritabel massaker på civila, många av dem barn.

Sverige bör, som flera andra länder, agera på diplomatisk nivå gentemot Israel, avbryta sitt militära samarbete med ockupationsmakten och med kraft verka för att EU inför sanktioner mot Israel och fryser EU:s associationsavtal med Israel.

Omvärlden måste agera kraftfullt, så som situationen är i nuläget tillåts Israel att oupphörligt begå brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Israel använder oproportionerligt stort våld och övergrepp mot den palestinska befolkningen i Gaza, nu senast bombningen av kraftstationen. FN-organet OCHA skriver den 22 juli att: "Ett barn har dödats varje timme de senaste två dagarna".

Rapporter kommer om att sjukhus, ambulanser och sjukvårdspersonal beskjuts när de försöker hjälpa civilbefolkningen. Enligt internationell humanitär rätt skall sjukvårdspersonal, sjukvårdstransporter, sjukhus och dess utrustning skyddas. Israel har inte rätt att gömma sig bakom ord som ”mänskliga sköldar”. 

Attackerna på civila är ett krigsbrott och Israel bör ställas till svars för det. Det är dags för Sveriges regering att reagera och agera!

Primärt måste blodbadet i Gaza få ett slut. Även om det blir en vapenvila är dock inte en rättvis fred uppnådd – det behövs sanktioner för förmå Israel att häva den förödande blockaden av Gaza och den illegala ockupationen av Västbanken inklusive Östra Jerusalem och Golanhöjderna samt Gaza.

Anna Wester, ordförande
Mina Olsson, vice ordförande
Palestinagrupperna i Sverige

Gaza blöder

Åter igen går den israeliska krigsmakten till angrepp mot Gazas befolkning.

Skälen till detta är många och ett av dem denna gång angavs vara de tre ockupationsungdomarna som fördes bort och dödades. Hamas beskylldes för dådet men förnekade inblandning. I jakten på de skyldiga arresterade den israeliska armén 500 palestinier och förstörde de påstådda gärningsmännens hem. En hetsig stämning piskades upp och en palestinsk tonåring brändes till döds. Enligt Israeliska tidningar har det nu visat sig att det inte var Hamas som låg bakom morden på de tre israeliska ockupanterna - men staten Israel fick innan dess ett skäl till anfall på Gaza.

Ytterligare ett skäl för Israel att anfalla Gaza är att förstöra de tunnlar som, enligt Israel, grävts för att föra in vapen från Egypten. Eftersom Gaza är satt under blockad av Israel och inte får tillgång till de varor och material som behövs för ett fungerande samhälle har dessa tunnlar varit livsviktiga. Genom dem har man kunnat föra in mat, medicin och andra förnödenheter till befolkningen.

Ytterligare ett skäl till att Israels armé nu går in i Gaza är att man vill skapa motsättningar mellan de styrande partierna i Palestina - Hamas i Gaza och Fatah på Västbanken. Ett enat palestinskt folk är en styrkefaktor i kampen för självbestämmande.

Israels krigsmakt säger om sig själva att de är den mest moraliska av alla arméer. Hur moraliskt är det att döda barn på en strand? Eller på en lekplats? Hur moraliskt är det att bomba sjukhus, skolor, moskéer, idrottsanläggningar och ambulanser? Deras precisionsvapen sägs bara riktas mot och döda Hamassoldater, men hur kommer det sig då att majoriteten av de döda är barn, kvinnor och civila?

Varför är det så tyst i väst? Varför kräver inte svenska politiker ett omedelbart stopp för attackerna på Gaza och inför sanktioner mot Israel? Man kräver sanktioner mot Ryssland för att de ska ha skjutit ner det malaysiska planet. Är palestinska människor mindre värda än nederländska? Varför kräver inte svenska politiker ett omedelbart avskaffande av den israeliska apartheidpolitiken?

Brev från GazaSunday July the 20th was another Ramadan day, now a few weeks into the month. I was sitting in the ground floor of the four-story building where I live, with cousins and uncles. They had had to leave their houses the day before due to the heavy shelling and artillery bombardment of their neighborhood further to the east. Women and girls were sitting together waiting for sundown pray and the meal as well, above on the first floor. Altogether, we were about 50 people just waiting to begin the iftar meal. The call for prayer started, signaling sundown, and with that, naturally we started to eat. A few seconds passed when we heard two loud explosions, and the roaring sound of an F16. Some of us rushed immediately to the street and others turned on the radio. A building of our Abu Jamei family was hit, it said. We started to wonder which specific house and which part of our family. The news came from the street that it was Tawfik's house! A few seconds later, the radio gave the news of Tawfik’s mother’s death (Fatma), and a child. By then, the worst scenario racing through our minds was that the building was hit with a warning rocket and that Fatma and her grandchild had no time to escape. Unfortunately we were wrong, things were actually much worse! The 3 story house was hit by the F16 without any prior warning while four families were sitting around their table just beginning to break the day’s fast.

Kondoleanser

Sedan mer än 20 år har PGS samarbetat med Gaza Community Mental Health Programme. De senaste dagarna har vi nåtts av meddelande att två av organisationens medarbetare har förlorat delar av sina familjer. Våra kondoleanser;

Dear Hassan
Our deepest condolences to you and your family, for the loss of members of your relatives to the Israeli assault, May they all rest in peace, may their souls find peace.
With love and respect David, Henrik, Yvonne
and all other friends The Palestine Solidarity Association of Sweden